Terug naar Kennisbank

Ik overweeg om vanuit mijn huidige werk over te stappen naar het onderwijs. Is dat verstandig?

Ik weet wel wat ik heb, maar niet wat ik krijg. Ja, het is een stap in het onbekende, maar er zijn genoeg regelingen en trajecten die een overstap gemakkelijk maken. De personeelstekorten in het onderwijs zijn inmiddels heel erg nijpend, om niet te zeggen zorgelijk. De kwaliteit en voortgang van het onderwijs raakt ons – direct of indirect – allemaal.

Onze economie is een kenniseconomie. Als het onderwijs wegzakt doordat er geen leraren zijn, zal dat uiteindelijk een enorme impact op de samenleving hebben.

Daarnaast is ook de continuïteit van het christelijk-reformatorisch onderwijs in het geding: hoe kan dit onderwijs zijn voortgang hebben als er geen leraren zijn?

Je hoeft geen onderwijservaring te hebben om de overstap te maken. Met uw maatschappelijke of beroepservaring kunt u een lerarenopleiding volgen. Met behulp van bestaande financiële en rechtspositionele regelingen hoeft een overgang naar het onderwijs zeker geen sprong in het duister te zijn.

Hoe ziet de route er in grote lijnen uit? Het begint vanzelf met overwegen en oriënteren. In deze fase is er al hulp beschikbaar. Bekijk bijvoorbeeld eens de website www.endanbenjeleraar.nl. Ontdek de mogelijkheden om een school te bezoeken of om zelf eens een uurtje voor de klas te staan. Heeft u de keuze voor het onderwijs gemaakt, solliciteer dan op een van de vele vacatures.

Als u wordt aangenomen en u heeft een HBO-diploma, dan kunt een zij-instroomtraject gaan volgen. Dat betekent dat u in principe een verkorte lerarenopleiding kunt volgen en uw bevoegdheid in twee jaar kunt halen. Gaat u meer beroepsgericht onderwijs geven, dan volstaat en MBO-4 diploma.

De kosten van uw lerarenopleiding worden zo goed als helemaal vergoed. Daar hoeft dus geen drempel te liggen. En wat betreft uw baanzekerheid: U krijgt in het voortgezet onderwijs een aanstelling voor twee jaar (de tijd die in principe volstaat voor het behalen van uw bevoegdheid). Deze termijn kan met twee keer een jaar verlengd worden als de omstandigheden tegenzitten. De cao bepaalt dat u na het behalen van uw bevoegdheid een vast contract krijgt.

Ondertussen kan de school waar u werkt ook een subsidie aanvragen. Met dit geld kan ook een veelheid aan uitgaven, gerelateerd aan studie en aan begeleiding, door school worden bekostigd, alles ten dienste aan de opleiding en het ingroeien in het docentschap. Het komt er op neer dat u, als u vijf dagen werkt, maar vier dagen hoeft les te geven en een dag volledig vrijgesteld bent voor de studie. Met doorbetaling van het salaris.

Waarom zou je docent worden? Ik zei al iets over onze economie en over het voortbestaan van het christelijk-reformatorisch onderwijs. Maar er is nog iets. Als u even uw gedachten over uw eigen schoolperiode laat gaan, dan weet ik zeker dat u een docent weet te noemen die heel veel voor u, uw vorming en uw identiteit, betekend heeft. Die docent kunt u zijn voor de scholieren van vandaag!

Dit artikel werd gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad van 26 januari jl.

Meer weten over de mogelijkheden van een overstap naar het onderwijs? Kijk ons webinar 'Overstappen naar het onderwijs' terug! 


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu