Terug naar Kennisbank

IOAW-uitkering

Wat is een IOAW-uitkering?

Een IOAW-uitkering is een uitkering op grond van de Inkomensvoorziening Oudere en Gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers.
Deze uitkering kunt u mogelijk krijgen na afloop van uw WW of WIA/IVA uitkering.

Door de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), geldt de IOAW niet meer voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte oudere werklozen. Als u tot die groep behoort, ontvangt u mogelijk wel een toeslag op grond van de Toeslagenwet.

Wat zijn de voorwaarden voor een IOAW-uitkering?

De voorwaarden zijn:

  • U bent geboren bent voor 1 januari 1965
  • U en uw eventuele partner hebben samen onvoldoende inkomen om van te leven
  • Daarnaast voldoet u aan tenminste 1 van de volgende 3 voorwaarden:
  • U bent na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering en de volledig WW-duur is verbruikt.
  • U heeft na uw 50e recht gekregen op een WIA of IVA-uitkering. Deze uitkering is gestopt omdat u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.
  • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005 voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.


Hoe hoog is een IOAW-uitkering?

Het is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. De inkomsten van u en uw partner tellen dus op een enkele uitzondering na mee en ook is de kostendelersnorm van toepassing als u met meerdere personen in een huis woont. Er wordt echter niet gekeken naar de hoogte van uw vermogen, zoals spaargeld of een eigen huis.

Waar vraag ik een IOAW-uitkering aan?

Digitaal bij het UWV. Het UWV stuurt uw aanvraag door naar uw gemeente. Uw gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet en of u een IOAW-uitkering toegekend krijgt.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu