Terug naar Kennisbank

Kledingvoorschriften op het werk: mag een werkgever bepalen wat een werknemer draagt?

Mag een accountantskantoor voorschrijven dat medewerkers enkel in pak op kantoor mogen verschijnen? Of mag een winkelier bepalen dat vrouwen enkel een rok of jurk dragen? In bepaalde gevallen mag een werkgever kledingvoorschriften hanteren, maar daar zitten wel grenzen aan.  

Instructierecht 

Een werkgever mag op basis van zijn instructierecht de instructie geven om werkkleding te dragen ten behoeve van de herkenbaarheid en eenheid of veiligheidskleding die vereist is voor de veiligheid.  

Een werkgever mag ook op basis van zijn instructierecht zijn personeel voorschrijven om zich representatief te kleden passend bij de functie. Zo kan de werkgever verwachten dat een manager of een verkoper een net pak draagt. Tegelijkertijd kan een werkgever ook het dragen van slippers en korte broeken verbieden. De kledingvoorschriften van de werkgever moeten wel naar objectieve maatstaven redelijk zijn te noemen. Daarnaast is het verstandig om de voorschriften op te nemen in het personeelshandboek, zodat daar geen misverstand over bestaat. 

Discriminatie is niet toegestaan 

Er zijn ook andere grenzen aan het uitgangspunt dat werkgevers kledingvoorschriften mogen hanteren. Werkgevers mogen namelijk met hun kledingvoorschriften niet discrimineren op een van de gronden die in de gelijkebehandelingswetgeving worden beschermd. Zo is onderscheid op grond van geslacht niet toegestaan als daar geen ‘objectieve rechtvaardigingsgrond’ voor is.  

Uit diverse uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens blijkt dat het voor de meeste werkgevers niet zonder meer is toegestaan om van vrouwelijke werknemers te verlangen dat zij een rok of jurk dragen en daarmee te verbieden dat zij een broek of pantalon dragen. Dat mag ook niet als de klantenkring bijvoorbeeld voornamelijk uit de reformatorische hoek komt. Als een werkgever dat toch graag zou willen, dan mag u de vrouwelijke werknemer wel vragen om daar rekening mee te houden, maar u kunt haar niet verplichten.  

Identiteitsgebonden organisaties 

Identiteitsgebonden organisaties, zoals bijzondere scholen, zorginstellingen of andere maatschappelijke organisaties op bijvoorbeeld een christelijke grondslag, mogen onder voorwaarden wel op basis van hun godsdienstige grondslag bepaalde voorschriften stellen die gelet op het doel van de organisatie noodzakelijk zijn. Belangrijk daarbij is wel dat er een vast beleid is dat gebaseerd op die grondslag en dat dit beleid ook consequent wordt gehanteerd.  

Wilt u als werkgever kledingvoorschriften invoeren? Dan is het raadzaam om u vooraf te laten adviseren. De RMU helpt daar graag bij.   

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu