Terug naar Kennisbank

Hoeveel loon zou ik moeten verdienen?

Hoeveel zou ik moeten verdienen?

Dat hangt er van af. Als er een CAO van toepassing is, dan staan daar meestal afspraken in over uw loon. Doorgaans hangt de hoogte van uw loon af van het soort werk dat u doet, uw opleiding en het aantal ervaringsjaren. Ook kan bij jongeren de leeftijd nog een rol spelen. In de CAO vindt u het loon dat u minimaal zou moeten verdienen. Vaak vindt u hier ook de beloning voor extra toeslagen zoals voor overwerk, ploegendiensten of onregelmatige diensten.

Ik val niet onder een CAO, wat zou ik dan moeten verdienen?

In dat geval heeft u tenminste recht op het wettelijk minimumloon. U kunt de precieze hoogte vinden op de website van de Rijksoverheid. Daarnaast kunt u met uw werkgever een hoger loon afspreken. Dat loon legt u dan samen vast in uw arbeidsovereenkomst. Ook over extra toeslagen, zoals bijvoorbeeld voor overwerk of zaterdagsdiensten moet u dan zelf afspraken maken.

Hoe kan ik zien wat ik verdien?

Uw werkgever geeft u loonstroken waarop u uw bruto- en nettoloon terug kunt vinden. Verder staat er op:

  • het wettelijk minimumloon
  • de periode waarover uw loon is betaald
  • het aantal uur dat u per week werkt
  • de bedragen aan belasting en premies die zijn ingehouden op uw loon

Heb ik recht op een loonsverhoging?

Is er een CAO van toepassing, dan kunt u daar het antwoord in vinden. Is er geen CAO van toepassing, dan hangt het af van de afspraken die u met uw werkgever maakt of gemaakt heeft. U heeft in ieder geval recht op tenminste het wettelijk minimumloon. Uw loon gaat dan omhoog als u een jaar ouder wordt totdat u 21 jaar bent en/of als het wettelijk minimum (jeugd)loon verandert.

Wat kan ik doen als ik te weinig verdien?

Verdient u minder dan u volgens de CAO, uw arbeidsovereenkomst of het wettelijk minimum (jeugd)loon zou moeten verdienen, dan kunt u uw werkgever vragen om uw loon te verhogen. U kunt dat vragen over een periode tot maximaal 5 jaar terug.

Hoe onderhandel ik over mijn loon met mijn werkgever?

Als u nieuw in dienst komt bij de werkgever is het belangrijk om goede afspraken te maken over uw loon. Is er een CAO dan kunt u onderhandelen over de loonschaal en het aantal ervaringsjaren. Let er op dat afspraken goed vast komen te liggen in uw arbeidsovereenkomst. Werkt u al wat langer bij uw werkgever, dan kunnen er ook goede redenen zijn om met uw werkgever in gesprek te gaan over uw salaris. Voorbeelden daarvan zijn:

  • u doet ook ander werk voor uw werkgever
  • u presteert meer dan gemiddeld
  • u krijgt meer verantwoordelijkheden

Salaris inleveren. Moet ik dat doen?

Het gaat niet goed met het bedrijf waar ik werk. Mijn werkgever vraagt aan alle werknemers om 10 procent salaris in te leveren. Moet ik hier aan mee werken?

Lastige afweging. Het inleveren van loon betekent minder inkomen. Daarnaast heeft het op langere termijn gevolgen. Stel dat u alsnog ontslagen wordt of het bedrijf gaat failliet, dan valt uw WW-uitkering hierdoor lager uit. Ook kan het gevolgen hebben voor uw loon of uitkering als u ziek wordt.

U kunt ook andere opties voorstellen, bijvoorbeeld het inleveren van een aantal vakantiedagen. Dit is minder ongunstig voor u, omdat het geen invloed heeft op uw loon en een eventuele uitkering. Een andere optie is om onbetaald verlof op te nemen. Uw inkomen wordt hierdoor wel lager, maar mocht u werkloos worden dan heeft het onbetaalde verlof geen impact op de hoogte van de uitkering.

Gaat u wel akkoord, geef dan duidelijke kaders aan. Bijvoorbeeld dat uw salaris tijdelijk wordt verlaagd voor een periode van zes maanden. U bent niet verplicht om in te stemmen, u mag weigeren of andere opties voorstellen. Als er een cao van toepassing is en u komt met de loonsverlaging onder het cao-loon, dan is deze veelal niet toegestaan.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu