Terug naar Kennisbank

Mijn vakantie is ingetrokken! Wat nu?

 

Je werkgever kan, als er heel “gewichtige redenen” zijn, na overleg met jou als werknemer je inmiddels vastgestelde vakantie wijzigen. Wanneer je hierdoor schade lijdt, bijvoorbeeld als je de vakantie moet annuleren, wordt deze schade door de werkgever vergoed. De omstandigheden die als gevolg van de verspreiding van coronavirus zijn opgetreden, zijn gezien hun uitzonderlijke aard voor werkgevers in de zorg wel aan te merken als een gewichtige reden in de zin van de wet.

Tegelijkertijd moet er wel de mogelijkheid zijn om vakantie op te nemen, het is belangrijk dat in deze tijd de balans tussen werk en privé in evenwicht blijft, anders wordt de werkdruk zo hoog, met als gevolg dat de kans bestaat dat werknemers zich massaal ziekmelden met stress en vermoeidheidsklachten.

 

  • Mag de werkgever mij vragen andere werkzaamheden te verrichten? (...)
  • Mag de werkgever mij verplichten een mondkapje te dragen? (...)

Deze en andere vragen worden beantwoord in een uitgebreid artikel op deze website met betrekking tot rechten en plichten rondom corona, voor werknemers. Lees hier het volledige artikel.

 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu