Terug naar Kennisbank

OR-lidmaatschap

Door persoonlijke omstandigheden wil ik met mijn werkzaamheden voor de OR stoppen. Mag ik tussentijds stoppen of moet ik mijn termijn uitdienen?

In de WOR (art.12 lid 4) staat dat een OR lid ten allen tijde vrijwillig ontslag kan nemen. U kunt dit ontslag schriftelijk indienen bij de voorzitter. Uiteraard is het wel fair om hieraan voorafgaand dit persoonlijk mee te delen, bijvoorbeeld tijdens een OR-overleg.

Een collega van ons, die ook lid is van de OR, is door de bestuurder op non-actief gezet voor zijn functie. Wat er verder gaat gebeuren, is nog niet bekend. Mag dit OR-lid zijn werkzaamheden voor de OR nu ook niet meer uitvoeren?

De werknemer is op non-actief gezet voor de werkzaamheden die hij volgens de arbeidsovereenkomst dient te verrichten. Dat betreft niet zijn OR-werkzaamheden. Op grond van artikel 13 WOR kan de kantonrechter een lid van de OR voor een door de rechter te bepalen periode uitsluiten van alle of specifieke OR-werkzaamheden. Een dergelijk verzoek kan in deze situatie door de bestuurder aan de kantonrechter worden voorgelegd.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu