Terug naar Kennisbank

Reglement aanpassen

Onze or heeft sinds de laatste verkiezingen een heel aantal nieuwe leden. Deze willen het or-reglement op een aantal punten wijzigen. Kan dat?

In het or-reglement wordt de werkwijze van de or beschreven. In de WOR is aangegeven welk onderwerpen ten minste in het reglement geregeld moet zijn, namelijk de kandidaatstelling, de verkiezingen, het voorzien in tussentijdse vacatures en de werkwijze van de or.

Verder kunnen zaken in het reglement worden opgenomen voor zover deze niet in strijd zijn met de WOR. In het voorbeeldreglement dat de SER beschikbaar stelt, kunt u een toelichting vinden.

Voordat een gewijzigd reglement officieel wordt vastgesteld, dient het concept daarvan aan de bestuurder te worden voorgelegd en mag deze hierover zijn mening geven.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu