Terug naar Kennisbank

Reistijd ook werktijd?

Het is ons niet duidelijk wat de regelgeving rond reistijd en werktijd is en medewerkers stellen ons hierover nogal eens een vraag. Wanneer wordt reistijd gezien als werktijd?

In de Arbeidstijdenwet (Atw) is ‘reistijd’ niet als een specifiek begrip opgenomen. De Inspectie SZW maakt gebruik van een aantal beleidsregels die afgeleid zijn van het begrip ‘arbeidstijd’. Een van de belangrijkste afwegingen hierbij is dat er sprake is van werktijd als de reistijd onder het gezag van de werkgever valt. De werkgever heeft dan zeggenschap over de invulling van de werktijd door de werknemer.

Reistijd van het woonadres van een werknemer naar zijn werk, is over het algemeen geen reistijd. De werknemer heeft immers zelf de keuze gemaakt om voor deze werkgever te gaan werken en de daarmee gemoeide reistijd komt voor zijn rekening. Mocht het voorkomen dat de werknemer op verzoek van zijn werkgever verder moet rijden dan gebruikelijk, kan deze extra tijd wel als reistijd worden gezien.

Reistijd werk-werk, bijvoorbeeld van de ene klus naar de andere, is over het algemeen wel reistijd, omdat deze tijd onder de zeggenschap van de werkgever valt.

In sommige cao’s zijn meer specifieke bepalingen opgenomen over reistijd en arbeidstijd. Kijk daarom altijd of de cao relevante bepalingen bevat.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu