Terug naar Kennisbank

Urenregistratie: handig of zelfs verplicht?

 

Een werknemer die uitbetaling van ruim duizend overuren vordert, bijgehouden in zijn agenda. Dat is niet iets waar je als werkgever op zit te wachten. De werkgever in dit geval slaagde er ook nog eens niet in om minder overuren te bewijzen, onder andere doordat de uren nooit door hem waren bijgehouden. De uren moesten alsnog worden uitbetaald. Denk dus goed na over hoe de uren van werknemers worden bijgehouden!

Wat zegt de wet?
In de Arbeidstijdenwet is opgenomen dat de werkgever een ‘deugdelijke registratie terzake van de arbeids- en rusttijden’ moet voeren. De gedachte daarachter is simpel: deze registratie moet naleving van de Arbeidstijdenwet mogelijk maken. Zonder goede urenregistratie is het vrijwel onmogelijk om te controleren of u als werkgever de Arbeidstijdenwet naleeft. Deze verplichting geldt voor medewerkers met een vaste arbeidsomvang, maar ook voor bijvoorbeeld oproepkrachten.

Wat moet er precies worden geregistreerd?
In elk geval de begin- en eindtijd van de werktijd en de pauzes. Daarnaast moeten ook ziekte- en vakantie-uren worden geregistreerd. Doet u dit niet, dan loopt u risico op een boete. Bovendien loopt u het risico dat u een vordering van een werknemer in verband met overuren of overtreding van de Arbeidstijdenwet niet kunt weerleggen. Hier zijn ook daadwerkelijk uitspraken over gedaan door rechters.

Hoe kun je dat registreren?
De vorm ligt op dit moment niet vast, dat is aan u als werkgever. In de Arbeidstijdenwet is alleen opgenomen dat het moet gaan om een deugdelijke registratie. Er zijn veel verschillende softwarepakketten die een urenregistratiesysteem aanbieden. De kosten en mogelijkheden lopen sterk uiteen. Het kan handig zijn als het urenregistratiesysteem gekoppeld kan worden aan bijvoorbeeld het salarissysteem, dat scheelt tijd en verkleint de kans op fouten.

Geldt dit alleen in Nederland?
In 2019 heeft de Europese rechter bepaald dat ook op Europees niveau geldt dat werkgevers een urenregistratie van hun werknemer moeten kunnen overleggen. Voorlopig lijkt het erop dat de Nederlandse wetgeving hier al aan voldoet in de vorm van de Arbeidstijdenwet en bijbehorende verplichtingen. Het zou kunnen dat in de toekomst nog beter wordt vastgelegd waaraan een registratiesysteem wettelijk precies aan moet voldoen.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu