Terug naar Kennisbank

Wat als ik wil stoppen met het lidmaatschap?

Wilt u het lidmaatschap beëindigen? Stuur dan een brief of mail naar de RMU.

Uw schriftelijke opzegging moet binnen zijn voor 1 november, dan verloopt uw lidmaatschap met ingang van het nieuwe kalenderjaar. We vinden het natuurlijk jammer dat u wilt stoppen met uw lidmaatschap van onze organisatie. We zouden het daarom op prijs stellen als u de reden van opzeggen in uw brief vermeldt. Daar kunnen we altijd van leren.

De regels rondom het opzeggen van het lidmaatschap vindt u ook in de colofon van onze magazines.

RMU
t.a.v. ledenadministratie
Postbus 900
3900 AX VEENENDAAL

of admin@rmu.nu 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu