Terug naar Kennisbank

Wat als ik wil stoppen met het lidmaatschap?

Wilt u het lidmaatschap beëindigen? Stuur dan een brief of mail naar de RMU.

Uw schriftelijke opzegging moet binnen zijn voor 1 november, dan verloopt uw lidmaatschap met ingang van het nieuwe kalenderjaar. We vinden het natuurlijk jammer dat uw wilt stoppen met uw lidmaatschap van onze organisatie. We zouden het daarom op prijs stellen als u de reden van opzeggen in uw brief vermeldt. Daar kunnen we altijd van leren.

De regels rondom het opzeggen van het lidmaatschap vindt u ook in de colofon van onze magazines.

RMU
t.a.v. ledenadministratie
Postbus 900
3900 AX VEENENDAAL

of admin@rmu.nu 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu