Terug naar Kennisbank

Wat is een Europese ondernemingsraad?

Sinds 1999 is een Europese ondernemingsraad verplicht voor ondernemingen in de Europese Unie met meer dan duizend werknemers en met een vestiging van meer dan 150 werknemers in minimaal twee landen. Deze ondernemingsraad is ook verplicht wanneer de hoofdvestiging van de onderneming zich buiten de Europese Unie bevindt.

De Europese ondernemingsraad wordt opgericht door middel van een overeenkomst tussen het centrale management en een vertegenwoordiging van de werknemers (bijzondere onderhandelingsgroep) uit de verschillende lidstaten. Door middel van onderhandeling tussen de partijen worden de rechten en plichten van de ondernemingsraad vastgesteld.

In ieder geval heeft een Europese ondernemingsraad informatierecht met betrekking tot een aantal onderwerpen en heeft ze het recht om minimaal één keer per jaar met het hoofdbestuur te vergaderen. Er kan echter worden afgesproken dat de Europese ondernemingsraad ook advies- en instemmingsrecht heeft bij bepaalde onderwerpen.

In de Europese ondernemingsraad zit minimaal één vertegenwoordiger per Europees land waar werknemers werkzaam zijn. Wanneer een groot deel van het personeelsbestand werkzaam is in een bepaald land, zullen meerdere vertegenwoordigers uit dit land zitting nemen in deze ondernemingsraad.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu