Terug naar Kennisbank

Heeft u vragen met betrekking tot uw werk in de kerk?

De RMU is er voor werknemers en werkgevers. Vanuit onze identiteit en expertise betekent dat ook: predikanten en kerkenraden. Wij helpen u graag, met gevoel voor en herkenning van de context waarin u zich als predikant, kerkenraadslid of kerkelijk werker bevindt.

Onze dienstverlening heeft twee facetten: enerzijds laten we in de maatschappij en de politiek het christelijke geluid horen over arbeid, beroep en ethische dilemma’s die hiermee samen hangen. Anderzijds geven we juridisch advies in uw persoonlijke situatie en nemen we deel aan cao-onderhandelingen.

Predikanten

Als predikant heeft u een hoge roeping. Het ambt is niet zomaar een beroep en kent ook niet de structuren die bij een ‘gewone’ baan van toepassing zijn. De Werkgever van een predikant is God zelf. Dat het ambt van predikant allereerst een geestelijk karakter geeft.

Tegelijkertijd blijven predikanten en kerkenraadsleden mensen, die elkaar in complexe situaties kunnen brengen. Voor die complexe situaties, maar ook voor de gewone, materiële vraagstukken die het ambt van predikant met zich meebrengt, wil de RMU uw gesprekspartner en adviseur zijn.

De Reformatorische Maatschappelijke Unie heeft enerzijds de juridische kennis in huis om u van advies te voorzien en u bij te staan, maar kan dat, vanuit haar identiteit, doen met begrip voor en herkenning van de bijzondere situatie van u als predikant en kennis van de geldende kerkorde.

Kerkenraden en kerkelijk werkers

De RMU is er niet alleen voor predikanten. Ook kerkenraden en kerkelijk werkers, zoals organisten, kosters en pastoraal medewerkers kunnen bij ons terecht voor (juridische) bijstand en advies. Wij helpen u graag bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst voor een te beroepen predikant en kunnen u van advies voorzien bij het opstellen van een contract voor kerkelijk werkers. Dat geldt ook voor afspraken en aansprakelijkheid rond vrijwilligerswerk. Heeft u vragen met betrekking tot uw werk in de kerk? Neem contact met ons op voor meer informatie en een advies in uw situatie.

Wij kunnen u concreet adviseren en bijstaan op de volgende gebieden:

  • Materiële voorwaarden rond uw benoeming in een bepaalde kerkelijke gemeente.
  • Duurzame inzetbaarheid en de balans tussen werk en privé.
  • Probleemsituaties waarbij professioneel advies en juridische kennis nodig is.
  • Meedenken in ethische dilemma’s rond arbeid en beroep.
  • Wij hebben inspraak in de onderhandelingen rond de cao. Wij stellen uw input daarbij zeer op prijs.
  • Wij leveren graag een bijdrage aan uw gemeente- of jongerenavond met arbeid en beroep als thema.

Geïnteresseerd in een lidmaatschap bij de RMU? Klik hier of neem contact met ons op!

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu