Terug naar Kennisbank

Wat wijzigt er in 2022?

 

Ook in 2022 staan weer een aantal wijzigingen op de planning. De belangrijkste wijzigingen zetten we graag voor u op een rij.

Per 1 januari 2022 wijzigt het volgende:

  • Verhoging wettelijk minimumloon.
  • Sluiting rookruimtes. Rookruimtes zijn vanaf nu ook voor het bedrijfsleven, dus bij alle ondernemingen, verboden. Roken mag alleen nog buiten, privéruimtes (en thuiswerkplekken) vallen buiten het verbod. De NVWA houdt toezicht op naleving en controles vinden steekproefsgewijs en onaangekondigd plaats.

Uiterlijk 1 augustus 2022 wijzigt nog een aantal zaken t.g.v. implementatie van Europese richtlijnen:

  • Verplichte cursussen. Als werkgever moet u opleidingen die verplicht zijn op basis van de wet of cao betalen. U kunt hier niet langer een studiekostenbeding voor afsluiten en het volgen van de opleiding geldt als arbeidstijd.
  • Nevenwerkzaamheden. U mag uw werknemer alleen nog maar verbieden om buiten werktijd voor een andere werkgever te werken, als daar een ‘objectieve rechtvaardigingsgrond’ voor is.
  • Ouderschapsverlof met uitkering. Werknemers krijgen bij opname van ouderschapsverlof in het eerste jaar gedurende 9 weken recht op een ouderschapsverlofuitkering. De uitkering bedraagt 50% van het dagloon en maximaal 50% van het maximumdagloon. Mogelijk wordt dit nog verhoogd naar 70%. Het UWV gaat de uitkeringen uitvoeren.

 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu