Terug naar Kennisbank

Ziektewetuitkering


Wanneer heb ik recht op een Ziektewetuitkering?

Als u een werkgever heeft, en ziek wordt, moet uw werkgever meestal 2 jaar lang het loon doorbetalen. 

In bijzondere situaties hoeft de werkgever dat niet en heeft u recht op een ziektewetuitkering: 

 • U valt onder de no-riskpolis.
 • U wordt ziek door uw zwangerschap of bevalling.
 • U wordt ziek door orgaandonatie

Heeft u geen werkgever, dan bent u niet verzekerd voor de Ziektewet.

In de volgende situaties heeft u dan toch recht op een ziektewetuitkering:

 • U bent uitzendkracht en ziek.
 • U bent oproepkracht of invalkracht en ziek.
 • U heeft een fictief dienstverband en bent ziek (voor o.a. thuiswerkers, musici en artiesten).
 • Uw contract loopt af tijdens uw ziekte.
 • U bent ziek geworden binnen 4 weken na afloop van uw contract.
 • U heeft een WW-uitkering en bent ziek.
 • U heeft een WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering en bent ziek.
 • U bent vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet.
 • U werkt door nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt en u wordt ziek. 

Andere mogelijke situaties waarin u geen recht heeft op een ziektewetuitkering zijn:

 • U begint of heeft een eigen bedrijf.
 • U bent directeur-grootaandeelhouder (dga)(wel werkgever, geen recht op ziektewetuitkering, maar wel recht op loondoorbetaling bij ziekte).
 • U bent alfahulp (wel werkgever, gedurende maximaal 6 weken recht op loondoorbetaling bij ziekte, geen recht op ziektewetuitkering).
 • U onderbreekt uw werk voor korte tijd.
 • U werkt in het buitenland.

Kan ik mij vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet? 

Ja, in sommige situaties is het mogelijk om u bij het UWV vrijwillig te verzekeren voor de Ziektewet.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu