Terug naar Kennisbank

Ziektewetuitkering


Wanneer heb ik recht op een Ziektewetuitkering?

Als u een werkgever heeft, en ziek wordt, moet uw werkgever meestal 2 jaar lang het loon doorbetalen. 

In bijzondere situaties hoeft de werkgever dat niet en heeft u recht op een ziektewetuitkering: 

 • U valt onder de no-riskpolis.
 • U wordt ziek door uw zwangerschap of bevalling.
 • U wordt ziek door orgaandonatie.

Heeft u geen werkgever, dan bent u niet verzekerd voor de Ziektewet.

In de volgende situaties heeft u dan toch recht op een ziektewetuitkering:

 • U bent uitzendkracht en ziek.
 • U bent oproepkracht of invalkracht en ziek.
 • U heeft een fictief dienstverband en bent ziek (voor o.a. thuiswerkers, musici en artiesten).
 • Uw contract loopt af tijdens uw ziekte.
 • U bent ziek geworden binnen 4 weken na afloop van uw contract.
 • U heeft een WW-uitkering en bent ziek.
 • U heeft een WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering en bent ziek.
 • U bent vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet.
 • U werkt door nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt en u wordt ziek. 

Andere mogelijke situaties waarin u geen recht heeft op een ziektewetuitkering zijn:

 • U begint of heeft een eigen bedrijf.
 • U bent directeur-grootaandeelhouder (dga) (wel werkgever, geen recht op ziektewetuitkering, maar wel recht op loondoorbetaling bij ziekte).
 • U bent alfahulp (wel werkgever, gedurende maximaal 6 weken recht op loondoorbetaling bij ziekte, geen recht op ziektewetuitkering).
 • U onderbreekt uw werk voor korte tijd.
 • U werkt in het buitenland.

Kan ik mij vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet? 

Ja, in sommige situaties is het mogelijk om u bij het UWV vrijwillig te verzekeren voor de Ziektewet.

Als u ziek wordt en geen werkgever heeft, kunt u een Ziektewet-uitkering aanvragen bij UWV. Heeft u wel een werkgever? Dan kan uw werkgever dat voor u doen.

Het UWV beoordeelt of er recht is op een zieketwetuitkering. Deze ontvangt u de eerste keer uiterlijk 6 weken na uw ziekmelding.
De hoogte van de ziektewetuitkering is 70% van uw dagloon (laatste verdiende loon). Ligt uw totale (gezins)inkomen daardoor onder het sociaal minimum, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een toeslag op uw Ziektewet-uitkering. U vraagt de toeslag bij UWV aan.

Er is maximaal 2 jaar recht op een Ziektewet-uitkering. Maar uw Ziektewet-uitkering kan ook eerder stoppen. Bijvoorbeeld omdat u de AOW-leeftijd bereikt.

Uw Ziektewet-uitkering stopt in de volgende situaties:

 • U bent weer beter.
 • Uw uitkering stopt na eerstejaars ziektewetbeoordeling, als uw arbeidsongeschiktheid minder is dan 35%.
 • U bent na bijna 2 jaar nog ziek.
 • U bereikt de AOW-leeftijd.
 • U bent langer dan een maand gedetineerd.
 • U overlijdt.

Eerstejaars Ziektewet-beoordeling

Als u een Ziektewet-uitkering ontvangt en langdurig ziek bent, dan krijgt u een Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. Deze beoordeling is aan het einde van het eerste jaar waarin u ziek bent geworden. U krijgt dan een gesprek met een verzekeringsarts, een arbeidsdeskundige, of met allebei. Op basis hiervan beoordeelt UWV of uw Ziektewet-uitkering stopt of niet.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu