Loopbaancoaching

Wat biedt de RMU aan?

Voor elke loopbaanvraag een passende aanpak. Voor ondernemers en werknemers.

 • Vijf verschillende producten. Zie volgend schema voor inhoud en duur
 • De doorlooptijd per sessie is 1 uur
 • Intakegesprek is gratis
 • Loopbaancoaching via opdrachtgever (werkgeverslid)
  € 90,00 per sessie
 • Loopbaancoaching ondernemers (ondernemerslid)
  € 90,00 per sessie
 • Loopbaancoaching particulier (werknemerslid)
  € 50,00 per sessie voor leden van de RMU. Niet leden betalen € 90,00 per sessie.
 • Loopbaancoaching voor werknemers in opdracht van ondernemer (geen lid)
  € 130,- per sessie (ook de intake)

+ Exclusief inzet van een online leeromgeving voor € 100,00 per jaar
+ Exclusief assessements of bijvoorbeeld IQ-testen

 

Type loopbaanvraag

Duur

Mijn loopbaanvraag

Instrumenten en werkrichting

Loopbaankeuze
traject 2 – 3 sessies

Wat zal ik kiezen? Ik word geholpen bij het vertalen van behoeften, interesse, en persoonlijke waarden naar mogelijke functies vanuit situatie (outplacement, werkeloosheid, enz.)

Loopbaancoach maakt gebruik van vragenlijsten, loopbaan-instrumenten en kernkwaliteiten om richting te geven. Exploreert en verbreedt mogelijkheden.

Loopbaanontwikkeling
traject 3 - 5 sessies

Hoe kan ik verder komen in mijn loopbaan? Ik heb hulp en richting nodig bij het maken van ontwikkelingstappen of bij het meer in de greep krijgen op de eigen loopbaan (binnen de organisatie)

De coach coacht je bij het vergroten van je loopbaancompetenties zoals persoonlijke effectiviteit, vergroten van flexibiliteit en nemen verantwoordelijkheid.

Loopbaanorientatie
traject  6 – 8 sessies

Is dit nu alles? Wie ben ik en waar sta ik voor? Word ik gelukkig op de lange termijn? Ik wil een helder zelfbeeld ontwikkelen en persoonlijke waarden, drijfveren, doelen en inspiratiebronnen (her)ontdekken.

Coaching gericht op verheldering en zingeving en de inzet van de daarbij behorende instrumenten en oefeningen zoals loopbaanankers, MBTI, BZO.

Loopbaancoaching
Counseling
traject 6 – 12 sessies

Ik loop vaak vast en kom niet verder. Waar liggen de (organisatie)blokkades en waar liggen de mogelijkheden?

Coaching gericht op het wegnemen van blokkades, belemmerende overtuigingen, dilemma’s en het nemen van beslissingen.

Loopbaancoaching
Levenscoaching

traject 8 – 18 sessies

Ik loop vast door grote werkdruk, onzekerheid of stressverschijnselen. Ik mis het overzicht om prioriteiten te stellen en juiste keuzes te maken

Loopbaancoaching gericht op analyseren van externe en interne stressoren, persoonlijke valkuilen, kernkwaliteiten, belemmerende overtuigingen en vergroten persoonlijke autonomie.

Delen