Gezondheidszorg en welzijn

Waarom zou je lid worden van de RMU als je werkt of studeert binnen de sector Gezondheidszorg & Welzijn? Een logische vraag. Veel informatie is via internet te krijgen. We zetten daarom de voordelen van RMU-lidmaatschap op een rijtje. Als RMU-lid zul je ervaren dat echte aandacht en professioneel handelen bestaat als jij, om welke reden dan ook een beroept doet op de christelijke vakorganisatie RMU.

Rechten en plichten

Natuurlijk kan je als lid altijd een beroep doen op de RMU als je in de problemen raakt op jouw werk. Ben je (langdurig) ziek, heb je te maken met een arbeidsconflict of wil je weten op hoeveel verlofdagen je recht hebt? Als RMU-lid kan je dit soort vragen, en alle vragen rond werk voorleggen aan een van onze juridische experts. Bij onze juridische vraagbaak kun je een luisterend oor en professionele hulp verwachten als jij het door allerlei omstandigheden door de bomen het bos niet ziet in de wereld van rechten en plichten als zorgverlener.

Ethische dilemma’s 

Loop je tegen ethische dilemma’s aan? Weet dan dat het bestuur van de sector Gezondheidszorg & Welzijn graag met je meedenkt. Bestuursleden van deze sector hebben jarenlange praktijkervaring en zijn in de dagelijkse praktijk werkzaam in de zorg- of welzijnssector. 
Wil je weten wie de bestuursleden zijn? Kijk dan hier.  

Magazine ZORG&WELZIJN 

Als lid ontvang je 3 keer per jaar het magazine ZORG&WELZIJN. Een blad vol ervaringsverhalen va mede-vakgenoten, bezinning en interviews over allerlei (medisch-ethische) vraagstukken die er in jouw werk of studie kunnen spelen. 

Gewetensbezwaar.nl 

Als zorgverlener heb je dagelijks te maken met medische en ethische kwesties. Het kan zijn dat je bepaalde handelingen niet kan uitvoeren vanwege je christelijke levensovertuiging. Denk aan abortus, euthanasie of hulp bij zelfdoding. Je bent niet de enige: er zijn veel christelijke verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen of verzorgenden die gewetensbezwaren hebben door hieraan mee te werken.  

De RMU wil jou als zorgverlener graag helpen om op een goede wijze om te gaan met jouw gewetenbezwaren. Daarom hebben we een aantal veelvoorkomende thema’s uitgewerkt op de website www.gewetensbezwaar.nl met een Bijbelse visie, juridische adviezen, casus, protocol en literatuurverwijzing. Het doel is om jou als zorgverlener bij medisch-ethische vragen handvatten te bieden in je werk. 

Nationale beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden

Als professional in de zorg krijgen verpleegkundigen en verzorgenden regelmatig te maken met lastige situaties en dilemma’s. Bijvoorbeeld omdat een cliënt iets van hen verwacht dat tegen hun gevoel in gaat. Of omdat zij schaarse middelen en tijd moet verdelen. Zo zijn er nog meer situaties te bedenken waarbij het niet vast staat wat zij moeten doen. Er wordt in dat geval een groot beroep op hun professionaliteit gedaan. Maar wat is dat dan, professionaliteit? Deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Wel zijn er allerlei hulpmiddelen om hen hierbij te helpen. Eén van die hulpmiddelen is de beroepscode. Hierin staan de ethische uitgangspunten voor de beroepsuitoefening van verpleegkundigen en verzorgenden beschreven.         

Tot 2015 waren er vier beroepscodes voor verpleegkundigen en verzorgenden. Deze zijn samengevoegd in de nieuwe Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. Nieuw in deze beroepscode zijn de afspraken over het omgaan met gewetensbezwaren, het gebruik van elektronische dossiers, sociale media en mobiele telefoons en het samenwerken met informele zorgverleners.  
Download hier de Nationale Beroepscode voor Verpleegkundigen en Verzorgenden.  

De RMU heeft een handzame werkwijzer 'Christen zijn in de zorg' bij deze beroepscode ontwikkeld. Je kunt deze opvragen bij de RMU via communicatie@rmu.nu.

Wat kost het lidmaatschap van de RMU? 

Het lidmaatschap is opgezet naar draagkracht. Hogere inkomens betalen meer dan mensen met een kleine baan. Op het moment dat u lid wordt, gaat u een jaarlidmaatschap aan dat loopt van kalenderjaar tot kalenderjaar. U kunt de contributie echter wel gespreid over het jaar betalen. De RMU is een vereniging. U betaalt dus contributie en geen abonnementsgeld.
De contributietarieven vind je hier. 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu