Supermarkten

juni 2019

Eindbod cao Grootwinkelbedrijven in levensmiddelen

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Grootwinkelbedrijven in levensmiddelen (supermarkten) hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

Het voorstel van de werkgevers is een cao met een looptijd van 12 maanden, namelijk van 1 april 2019 tot 31 maart 2020.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

Vernieuwingsagenda

Verder hebben de werkgevers een vernieuwingsagenda opgesteld. Gedurende de looptijd van de CAO voeren CAO-partijen overleg over diverse onderwerpen, zoals de gevolgen van de aanpassing van de Wet Minimum Loon voor het loongebouw en functiehuis en de uitkomsten van de pilots zelfroosteren, gekoppeld aan de herdefiniëring van inconveniënte-uren.

Supermarktleerrekening

Uiterlijk 1 januari 2020 wordt de supermarktleerrekening uitgerold. Reeds opgebouwde budgetten zoals overeengekomen in de voorgaande cao, staan bij live gang van de leerrekening direct ter beschikking voor het gestelde doel voor de werknemers die daar recht op hebben.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen