Supermarkten

oktober 2017

Onderhandelingsresultaat Cao Supermarkten

De partijen bij de cao Supermarkten (VGL en Levensmiddelenbedrijf) hebben op 16 oktober een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 24 maanden, te weten van 1 april 2017 t/m 1 april 2019.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

 • Per 1 november 2017 1%
 • Per 1 maart 2018 1%
 • Per 1 maart 2019 1,5%

Pensioenen

 • De pensioenrichtleeftijd gaat per 1-1-2018 naar 68 jaar.
 • De franchise (het deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd) gaat omlaag naar €14.923 (een vermindering van €690,-).
 • De premie wordt voor 3 jaar gefixeerd op 10% van de loonsom.

Loopbaanperspectief
De cao maakt onderscheid tussen werknemers met verschillende typen loopbanen:

 • Erbijbaners (naast school of studie werkzaam in supermarkt, tot 12 uur per week)
 • Tussenbaners (medewerkers met een contract voor bepaalde tijd van 4 jaar, meer dan 12 uur per week)
 • Loopbaners (medewerkers die meer dan 12 uur per week werken, ook vast contract)

Voor de laatste 2 groepen is er in de cao een afspraak gemaakt over het toekennen van een Persoonlijk Ontwikkelingsbudget (POB). Hierbij gelden onder andere de volgende afspraken:

 • Fiscaal vriendelijk
 • Individuele leerrekening voor werknemers
 • Werknemers hebben regie
 • Doel is versterken van arbeidsmarktpositie in de toekomst
 • Budget van €175 per kalenderjaar
 • Maximale opbouw van budgetten van 5 jaarbudgetten (dus: €875,-)

De overige voorwaarden zijn in het volledige onderhandelingsresultaat te lezen. (zie de download onderaan dit bericht)

Zelfroosteren
Er worden (door een externe partij) pilots uitgevoerd om te zoeken naar meer zeggenschap bij werknemers over hun werktijden, en de vraag wat inconveniëntie en toeslagen voor werknemers betekenen bij de vergroting van zeggenschap over werktijden.

Verder uitwerking van bovenstaande punten en overige afspraken kunt u vinden in de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Delen