In hoeverre moet een werkgever voorzorgsmaatregelen nemen tegen het coronavirus?

Een werkgever is volledig verantwoordelijk voor een veilige plaats waar de werknemers het werk kunnen verrichten. Werknemers zijn vanzelfsprekend gehouden om daarbij de aanbevelingen en instructies van de werkgever na te leven, maar uiteindelijk blijft de werkgever verantwoordelijk. Tot die verantwoordelijkheid hoort ook het nemen van alle voorzorgsmaatregelen die in redelijkheid van de werkgever gevergd kunnen worden om besmetting met en verspreiding van het virus te voorkomen. De voorzorgsmaatregelen zijn afhankelijk van de werksituatie en de omstandigheden. Ze variëren daarom van het geven hygiëne-instructies tot aan, in het uiterste geval, het sluiten van de werkplek. Ook zal de werkgever maatregelen moeten nemen om het thuiswerken zo veel als mogelijk te bevorderen.

Het RIVM adviseert het gebruik van mondkapjes alleen voor medisch personeel. Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes en dan in combinatie met andere persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen