• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Meer verlof bij geboorte kind

27 SEPTEMBER 2018

Het partnerverlof gaat volgend jaar van twee naar vijf betaalde dagen. Dit vaderschapsverlof van eenmaal de arbeidsduur per werkweek kan in de eerste vier weken na de geboorte van een kind worden opgenomen. Op dit moment is dat nog twee dagen betaald en drie dagen onbetaald verlof. In juli 2020 wordt het ouderschapsverlof uitgebreid naar vijf weken tegen 70 procent van het salaris. Dit verlof kan in het eerste half jaar na de geboorte van een kind worden opgenomen en wordt betaald door het UWV. 

De Tweede Kamer heeft woensdag 26 september 2018 ingestemd met deze Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG).

De RMU voorstander is van meer ouderschapsverlof, maar niet vanuit de motivatie van de SER om meer vrouwen de arbeidsmarkt op te jagen. Natuurlijk is de opvoeding een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, maar zij moeten alle ruimte krijgen om zelf te kiezen hoe zij zorg en arbeid in het gezin verdelen.

De RMU vindt de uitbreiding van het vaderschapsverlof een goede stap. Juist in de eerste levensfase van pasgeboren kinderen is ouderlijke zorg van groot belang. Nu krijgen ouders niet alleen in de kraamtijd, maar ook in de weken daarna meer ruimte om gezin en werk in balans te houden.

De RMU zet vraagtekens bij de bekostiging van het extra ouderschapsverlof van vijf weken. Het is beter om via de kindregelingen elk ouderpaar evenveel toeslag te geven, ongeacht of je geboorteverlof opneemt en of je van kinderopvang gebruik maakt.

Delen