Terug naar Kennisbank

Mag de werkgever het dienstrooster wijzigen?

Binnen onze organisatie werken we al jaren volgens een dienstrooster. We werken wel met drie diensten. Een A-dienst duurt van 7.00 tot 15.00 uur. Een B-dienst van 15.00 tot 23.00 uur. Een C-dienst van 23.00 tot 7.00 uur. De werkgever wil dit systeem gaan wijzigen. Gelden hier regels voor?

Het gaat hier om de wijziging van een werktijdregeling. Daarvoor is de instemming van de ondernemingsraad (OR) vereist. Dat betekent dat de werkgever het voornemen tot wijziging moet voorleggen aan de OR. De OR zal moeten toetsen of de gewijzigde werktijdregeling in overeenstemming is met de Arbeidstijdenwet en de geldende cao. Verder is van belang:

  • Voorspelbaarheid (terugkerend patroon en tijdige bekendmaking)
  • Regelmaat (vaste aanvangs- en eindtijden, vaste vrije dag/avond)
  • Aansluiting bij biologisch ritme (aanvangs- en eindtijden bij voorkeur rond 7.00, 15.00 of 23.00 uur)

Ook daar dient de OR dus op te letten bij het beoordelen van het instemmingsverzoek. De OR doet er altijd goed aan om de werknemers te raadplegen. Wijziging van werktijden heeft vaak ook gevolgen voor de privésituatie.

Heb je behoefte aan beter en meer verdiepend advies op punten uit een arbeidsovereenkomst? Neem dan contact met ons op. Nog geen lid? Sluit je snel aan bij de RMU.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu