Cursusvoorwaarden

 • Aanmelding vindt digitaal plaats of op basis van een offerte. De datum van ontvangst geldt als inschrijvingsdatum. Gegevens die zijn ingevuld op het aanmeldingsformulier worden niet aan derden verstrekt.
 • Een cursus of training wordt verzorgd op de locatie van de RMU te Veenendaal, tenzij anders vermeld of als er een andere plaats met u als opdrachtgever is overeengekomen.
 • Een aantal cursussen en trainingen voldoen aan de criteria die landelijk worden gesteld. Voor deze cursussen en trainingen wordt door het trainingsinstituut een officieel examen afgenomen en ontvangen deelnemers een diploma. Voor de andere cursussen en trainingen ontvangen deelnemers een certificaat.
 • De prijs van de cursus of training staat vermeld op onze website. Na de cursus of training ontvangt de deelnemer/organisatie een factuur.
 • Kan een deelnemer door omstandigheden de cursus of training niet volgen? Dan kan in zijn/haar plaats een vervanger deelnemen. Voor annuleren tot 10 dagen voor aanvang van de cursus of training wordt 10% van het cursusgeld en € 50,00 administratiekosten doorberekend. Daarna is de deelnemer de volledige prijs van de cursus of training verschuldigd.
 • De genoemde prijzen zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld bij de training) en inclusief lesmateriaal, diploma/certificaat, koffie, thee en eventuele lunch.

Annulering cursus of training door de RMU

De RMU is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden cursus of training te annuleren. Mocht een cursus of training geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangt u daarvan uiterlijk twee weken voor aanvang bericht.

Annulering door de opdrachtgever bij in-company cursus of training

 • De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht voor een in-company cursus of training schriftelijk te annuleren.
 • Bij annulering tot 3 weken voor aanvang van een in-company cursus of training is de opdrachtgever verplicht tot betaling als annuleringskosten van 25% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag.
 • Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang van een in-company cursus of training is de opdrachtgever verplicht het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag als annuleringskosten te betalen.
 • Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum binnenkomst van de door de opdrachtgever getekende offerte. In geval de opdrachtgever, na aanvang van de cursus of training, de cursus of training tussentijds beëindigt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 • Ingeval een deelnemer de cursus of training tussentijds beëindigt of anderszins niet aan deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu