Terug naar Kennisbank

“Verschillende functienamen voor hetzelfde ambt niet passend”

Gepubliceerd op 2023-11-16

RMU over de Uitwerking Beroepsprofielen in PKN Synode

In de generale synode van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) wordt deze week de notitie "Uitwerking Beroepsprofielen" (van pastor en predikant) besproken. Deze notitie betreft de eerste inzichten van de werkgroepen opleidingen en beroepbaarheid en moet beter inzicht geven in een toekomstbestendig functieprofiel van voorgangers. De RMU werd geconsulteerd tijdens de totstandkoming en is gematigd positief over de notitie, maar ziet tegelijkertijd aandachtspunten.

Bart van Dam, Onderhandelaar RMU Werknemers, licht toe: "We zijn blij met de diverse routes die de werkgroep heeft voorgesteld om predikant te worden. Echter, we zien ruimte voor verbetering, vooral wat betreft de benaming. De notitie maakt onderscheidtussen de functienamen “pastor (hbo)” en “predikant(wo)”. Een eenduidige functienaam, eenvoudigweg 'predikant', ligt meer in lijn met de gelijkheid aan werkzaamheden en het vereiste denkniveau." De verschillen die in de notitie worden benoemd met betrekking tot de meer praktische opleiding voor hbo-master pastor versus de master wo predikant vindt de RMU te mager. "Dit verschil hoeft niet expliciet benadrukt te worden. In de notitie ontbreekt verder wat de vereiste competenties moeten zijn. De RMU laat het ook zwaar wegen dat de Bijbel geen onderscheid maakt tussen verschillende ambten van dienaar van het woord." benadrukt Van Dam.

Van Dam voegt eraan toe: "Onze zorg ligt bij het totale aanbod van aspirantfuncties. Er moet een duidelijk traject komen waarin aspiranten de kans krijgen om dienaar des Woords te worden. We benadrukken dat verdere uitwerking essentieel is, met name op het gebied van borging en begeleiding."

Van Dam benadrukt: "We verwelkomen de diversiteit in de aangeboden routes naar het predikantschap, maar maatwerk moet leidend zijn. De tijdsduur om het gewenste NLQF7-niveau te bereiken kan variëren, en het is van cruciaal belang dat het traject flexibel genoeg is om aan individuele behoeften te voldoen. De ene aspirant kan in een paar jaar tot dit niveau komen, maar een ander heeft gezien omstandigheden meer tijd nodig. Maatwerk is van groot belang volgens de vakorganisatie."

Bart van Dam wijst erop dat verdere uitwerking noodzakelijk is, vooral met het oog op de bestaande groep kerkelijk werkers met reeds verkregen preek- en sacramentele bevoegdheden. Hij benadrukt daarbij dat de RMU betrokken blijft bij het proces en constructieve input zal blijven leveren voor een zorgvuldige uitwerking van de beroepsprofielen in de PKN.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Bart van Dam, onderhandelaar RMU Werknemers. via communicatie@rmu.nl of telefonisch via 0318-543030.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu