Terug naar Kennisbank

Goede voornemens vanuit het hart

Gepubliceerd op 2022-12-30

Goede voornemens, wie maakt die niet aan het begin van een nieuw jaar? Ik hoorde een preek over Barnabas, een christen, die vanuit de toenmalige christengemeenschap in Jeruzalem poolshoogte ging nemen bij de medechristenen in Antiochië. Het voormalige Antiochië was in die tijd een grote Romeinse stad op de grens tussen het huidige Syrië en Turkije. De tekst voor de preek werd gekozen uit Handelingen 11:23. 

“Dewelke (Barnabas dus), daar gekomen zijnde, en de genade Gods ziende, werd verblijd, en vermaande hen allen, dat zij met een voornemen des harten bij den Heere zouden blijven.” (SV)

De naam Barnabas betekent letterlijk "zoon der vertroosting" of "zoon der bemoediging". Hij vermaande de christenen (in HSV staat: spoorde hen aan) om met een voornemen des harten bij de Heere te blijven.

Onze goede voornemens aan het begin van het jaar stranden meestal al na enkele weken, maar als je een voornemen vanuit het hart maakt, dan ligt daar een diepere laag onder en ben je haast vanzelfsprekend gemotiveerd om dat voornemen ook (blijvend) uit te voeren. In de NBG worden de woorden “standvastig en trouw te blijven aan de Heer” gebezigd.

In de betreffende preek werden we opgeroepen om in deze door met veel eenzaamheid gepaard gaande tijd ons als christenen “hartelijk” en “getrouw” (standvastig dus) voor te nemen, een bemoedigende broeder of zuster te zijn voor onze naaste. Dat kan met woorden, maar ook in daden tot uitdrukking worden gebracht. Daarnaast, en zeker niet minder belangrijk, is het trouw blijven aan de Heere door Hem te zoeken in Zijn Woord tot Hem in gebed te gaan voor ons allen letterlijk van levensbelang.

Als we dit voornemen uitvoeren zal het jaar Anno Domini 2023 een gezegend jaar worden en dat wens ik u allen van harte toe.

Bernard Koers
RMU sector Politie & Ambtenaren

 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu