Terug naar Kennisbank

Het raakt ons allemaal

Gepubliceerd op 2022-03-21

De wereld is klein

De oorlog in Oekraïne raakt ons! Het ene bericht volgt het ander bericht op. Een humanitaire ramp voltrekt zich! Maar daar blijft het niet bij. We zijn ons nog meer bewust geworden hoe ‘klein’ de wereld eigenlijk is. Dat de gevolgen van deze oorlog enorm zullen zijn, Is geen vraag meer, maar een feit! We worden ons er nog meer van bewust dat de landen van deze wereld nauw met elkaar verbonden zijn. De sancties die worden uitgeroepen treffen ons allemaal. De energieprijzen stijgen en nog is het einde niet in zicht. Dit alles met de bijbehorende hoge inflatie als gevolg. Daarnaast zien we de risico’s op het gebied van leveringszekerheid sterk toenemen.

Meer voor minder

Rusland levert een belangrijk aandeel in de gastoevoer naar Europa. Oekraïne levert ons veel graan en grondstoffen voor de fabricage van chips. We kunnen deze goederen bijna als ons primaire levensbehoeften beschouwen. Dit laat onze afhankelijkheid van deze landen zien. We zullen onze bakens moeten verzetten. Een euro kunnen we maar één keer uitgeven. Maar als je nu merkt dat je meer euro’s moet uitgeven voor wat je voorheen betaalde, dan gaat het ergens wringen. De geldt voor de consument, maar dat geldt niet minder voor de ondernemer. En dat raakt je!

In voor- en tegenspoed

Enerzijds heb je te maken met verhoging van de inkoopprijzen. Anderzijds houdt de consument de hand op de knip. Dat geldt met name voor die goederen die niet tot de primaire behoeften behoren. Er wordt soms gauw gezegd dat we allemaal wel een stapje minder kunnen. En dat kunnen we ook. Maar het is zuur voor die ondernemers die net in de ‘verkeerde hoek zitten’. Hoeveel van deze ondernemers hadden het tijdens de coronacrisis ook al niet breed. Als deze situatie aanhoudt, zullen er strategische keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes die u als ondernemer emotioneel raken.

In voorspoed wordt er soms met jaloerse blikken naar een ondernemer gekeken. In tegenspoed moet een ondernemer zich maar zien te redden. Er zijn toch voldoende reserves opgebouwd?
Ook dat is ondernemen. Laten we ons bewust zijn dat achter een onderneming een mens staat.
Een ondernemer die onze steun nodig heeft. De adviseurs ondernemers van de RMU denken graag met u mee in het maken van deze keuzes.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu