Terug naar Kennisbank

RMU studiedag 'Zorg verlenen met barmhartigheid en waardigheid'

Gepubliceerd op 2024-06-24

De RMU sector Gezondheidszorg & Welzijn organiseerde op 13 juni een studiedag voor zorgprofessionals in Hardinxveld-Giessendam rondom het thema ‘Zorg verlenen met barmhartigheid en Bijbelse waarheid’. Dr. M. Klaassen, predikant bij de Hersteld Hervormde Kerk en (scheidend) lector van Bijbels Beraad m/v, verzorgde de hoofdlezing over dit thema.

Tijdens de workshops gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over dit onderwerp, onder meer over ‘waardig en respectvol communiceren’ en ‘Christen-zijn en je naaste in transitie’. Naast de RMU was ook Bijbels Beraad m/v betrokken. De dag had als doel om met elkaar, als christelijke zorgprofessionals, in gesprek te gaan en te bezinnen op dit onderwerp.

De beste stap?
In de hoofdlezing ging Dr. Klaassen in op vier vragen. Allereerst kwamen de ontwikkelingen in de genderzorg aan de orde. De laatste jaren is er een enorme toename van de behoefte aan transgenderzorg. Ondanks de uitbreiding van het zorgaanbod blijven de wachtlijsten hoog. Vaak is er bij de patiënten meer aan de hand. Is genderzorg dan wel de beste stap?

Ds. Klaassen stelde dat in de zorgverlening te alle tijde de barmhartigheid vooropstaat. Daarvoor gebruikte hij het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan. Maar ook Jezus had deze houding. “Wij mogen onze hulp niet onthouden, ook niet als iemand zelf de schuld is van het ontstane letsel of dit ontstaan is door zondig handelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de oorzaak die aan de wond ten grondslag ligt, wij hebben te helpen, want het gaat om het instandhouden van een leven en de bevordering van iemands herstel.”

Gewetensbezwaar
Vanuit de beroepscode werd antwoord gegeven op de vraag: is er ruimte voor gewetensbezwaar in de zorg. Ja, die is er. Maar de spannende vraag is natuurlijk: wat betekent dit voor transities en genderzorg? Ds. Klaassen stelde dat ook daarin zijn er wel degelijk goede argumenten te noemen waarom je niet mee wilt doen aan een transitie of transitiezorg.

Tot slot benoemde Dr. Klaassen het belang van de ander zien en hem serieus nemen, maar zelf ook eerlijk zijn over je worsteling. Zijn advies: spreek open over je overtuigingen. “Voor een christen is het fundamenteel dat we God meer gehoorzaam dienen te zijn dan de mensen. Dat is een overtuiging die wat kan kosten.”

Na de hoofdlezing reflecteerde Erik-Jan Verbruggen kort op de hoofdlezing, vanuit zijn rol als maatschappelijk werker. Hij benoemde de (geestelijke) strijd en de gebrokenheid. Juist daarin heb je als kerk veel te zeggen. Hij stelde dat er behoefte is aan hechte gemeenschappen, aan levende kerken.

We kijken terug op een mooie dag waarin we met christelijke zorgprofesionals konden bezinnen op dit onderwerp.

Fotoimpressie: 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu