Terug naar Kennisbank

RMU wijzigt statuten na 15 jaar

Gepubliceerd op 2021-06-07

Corona heeft vrijwel elk facet in ons leven veranderd, ook ons werk. De RMU ziet dat en heeft dat gemerkt onder de leden. Ook is onze organisatie veranderd en waren we het afgelopen jaar op andere manieren zichtbaar in vergelijking met voorgaande jaren. En die wijzigingen betekenen ook een verandering in onze statuten.

Vrijdag 4 juni heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) met grote meerderheid ingestemd met een statutenwijziging van de RMU. De grootste wijziging is de toevoeging van een vijfde doelstelling, die als volgt luidt: De RMU stelt zich ten doel als belangenorganisatie present te zijn in de samenleving; dit doet zij namens organisaties en groepen binnen de gehele achterban van de gereformeerde gezindte door actief hun belangen te behartigen. RMU bestuurder Jan Kloosterman: 'De RMU helpt en steunt christenen om hun plek in de samenleving in te nemen. Dat doen we met en soms ook namens anderen.'

Wijzigingen

Een andere wijziging in de statuten is dat onze vakorganisatie niet meer De Unie wordt genoemd, maar de RMU. Verder worden er concrete punten genoemd ter bevordering van het behalen van de eerder genoemde en vernieuwde doelstelling. RMU bestuurder Jan Kloosterman: 'De RMU trekt samen op met de NPV rondom medisch ethische thema’s, met de VGS staat de RMU pal voor artikel 23 en samen met de ROV worden de krachten gebundeld om de belangen van ouders en leerkrachten te behartigen.'

Sinds de oprichting van de RMU in 1983 zijn er al meerdere statutenwijziging doorgevoerd, waarvan de grootste wijziging in 2004 was. Toen werd er besloten om naar een bestuursmodel te gaan waarin een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht het hoofd werden van onze vakorganisatie.

Jaarverslag over 2020

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu