Terug naar Kennisbank

Steun de RMU-kandidaat in de afvaardiging bij het ABP!

Gepubliceerd op 2022-01-07

Binnenkort worden er verkiezingen georganiseerd voor het verantwoordingsorgaan (VO) van het ABP, het pensioenfonds voor ambtenaren en het onderwijs. Het VO vervult een belangrijke functie. Het adviseert het bestuur van het ABP over het beleid en het beoordeelt achteraf of het bestuur goed heeft gehandeld. In het VO zijn zowel deelnemers (zij die bij het ABP) pensioen opbouwen als gepensioneerden vertegenwoordigd, naast werkgevers in de sector.

Omdat de rol van het VO steeds belangrijker wordt, probeert de RMU een eigen kandidaat te stellen voor een zetel in het VO. Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. Op dit moment zijn pensioenfondsen als het ABP druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe stelsel. Het Verantwoordingsorgaan (VO) van het ABP speelt hierbij een belangrijke rol. Er moeten belangrijke beslissingen genomen worden. Zowel over de pensioenopbouw als over de hoogte van de huidige pensioenen. Om de belangen van zowel deelnemers als gepensioneerden goed te behartigen, het VO extra bevoegdheden. Het VO krijgt daarvoor op een drietal belangrijke punten een extra adviesrecht:

  1. Het nieuwe pensioencontract: wordt dit een flexibel contract met individuele keuzevrijheid of een meer collectief contract waarin risico’s worden gedeeld? Het VO adviseert het bestuur.
  2. Het “invaren” van de opgebouwde pensioenaanspraken en de pensioenrechten die al zijn ingegaan. Het bestuur en de sociale partners beslissen over het hoe en wat. Individuele deelnemers en gepensioneerden kunnen geen bezwaar maken tegen de beleidsmatige keuzes die gemaakt zullen worden, maar het VO zal hier adviesrecht krijgen.
  3. Pensioenfondsen die besluiten om “in te varen”, mogen aangepaste rekenregels hanteren voor een overbruggingsperiode totdat het nieuwe stelsel ingaat. Het VO heeft adviesrecht over dit overbruggingsplan.

 
Uw steunbetuiging is nodig!

Er staat veel te gebeuren op het gebied van pensioen. Om uw belangen goed te kunnen behartigen is het heel belangrijk dat de RMU een afvaardiging krijgt in het VO.

RMU-lid mr. Rijk van Dam (hij stelt zich onderaan deze webpagina voor) heeft zich beschikbaar gesteld als kandidaat namens de gepensioneerden. Wij zijn daar erg blij mee. Maar om tot een kandidaatstelling te komen is uw steun als gepensioneerde bij het ABP hard nodig. Er zijn namelijk 500 individuele steunbetuigingen noodzakelijk. Daarom roepen wij u op: help ons door het Formulier ondersteuning van een kandidatenlijst in te vullen en naar ons te mailen op mailadres info@rmu.nu. Dit formulier kunt u downloaden vanuit het donkerblauwe kader rechts bovenin deze pagina onder 'downloads'. U kunt het formulier ook afdrukken, invullen en opsturen naar:

RMU
Antwoordnummer 1139
3900 VB Veenendaal

Uw steunbetuiging dient uiterlijk op 22 januari 2022 door de RMU ontvangen te zijn. Lukt het niet om het formulier in te vullen of op te sturen via de mail of de post? Bel ons: 0318-543030

Om de 500 steunbetuigingen te halen is het nodig dat alle gepensioneerden bij het ABP die RMU-lid zijn het formulier invullen. En kent u gepensioneerden bij het ABP die geen lid zijn van de RMU? Deel dit formulier met hen en vraag hen om het in te vullen en te mailen. Het is rechtsbovenin te vinden onder 'downloads'.


Wie is mr. Rijk van Dam?

Rijk van DamMr. Rijk van Dam, woonachtig in Barneveld, is geboren in 1952 en opgegroeid in Kampen, daarna in Leiden afgestudeerd als fiscaal jurist. Hij bekleedde diverse functies als hoofdambtenaar Rijksbelastingen, onderbroken in 1981-1986: hoofdmedewerker van de 2e Kamerfractie RPF. Vanaf 1986 had hij diverse managementfuncties waaronder hoofd inspectie Amersfoort en teamleider Ondernemingen. Hij was 8,5 jaar fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Gelderland en een periode raadslid.

Per september 1997 was hij lid van het Europese Parlement voor SGP/RPF/GPV. Eerste ondervoorzitter van de Commissie Regionaal Beleid, Vervoer en Toerisme en lid van de Begrotingscommissie.
Van oktober 2004 tot oktober 2006 directeur van de Europese Coalitie voor Israël. In 2004 door Koningin Beatrix benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Van 2006 tot 2017 werkzaam geweest bij de Reformatorische Omroep eerst financieel directeur, daarna programmamaker en in het 1e halfjaar van 2017 interim-bestuurder. Daarnaast:

  • reisleider bij twee landelijke reisorganisaties.
  • Bestuurslid PCOB Barneveld
  • Bestuurslid RMU Senior
  • Lid Raad van Toezicht St. Welzijn Barneveld.

Sinds zijn pensionering verricht Van Dam veel vrijwilligerswerk. Hij is 44 jaar gehuwd, heeft drie gehuwde kinderen en vijf kleinkinderen.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu