Terug naar Kennisbank

Hebt u algemene voorwaarden? Zijn ze nog passend?

Gepubliceerd op 2022-09-29

In goed vertrouwen je diensten aanbieden. Dat kan nog. Maar helaas komen we regelmatig situaties tegen waarbij het beter was geweest dat er algemene voorwaarden opgesteld waren.

Is er sprake van een geschil tussen twee partijen dan kunnen de algemene voorwaarden direct inzicht geven in de rechten en plichten die u als ondernemer heeft. Het is dan wel van belang dat deze voorwaarden correct zijn opgesteld. Wat neemt u allemaal op in de algemene voorwaarden en waar moet u op letten?

Algemene voorwaarden zijn niet wettelijk verplicht, maar als ondernemer kunt u zich wel indekken tegen de risico’s. Goede algemene voorwaarden, die passen bij uw onderneming, voorkomen onnodig langdurig onderhandelen met uw klant of opdrachtgever. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de voorwaarden aan de wettelijke richtlijnen voldoen. Dat geldt voor de inhoud, maar ook voor het juist toepassen van de algemene voorwaarden. Is dat niet het geval, dan zijn uw voorwaarden misschien ongeldig en loopt u alsnog onnodige risico’s.

In bijna alle algemene voorwaarden staan bepalingen over betaling, levering en aansprakelijkheid. Maar ook zaken als is een offerte vrijblijvend of beperkt geldig. Wie betaalt het transport en hoe zit het met de verzekering? Hoe worden geschillen afgewikkeld? Wat de juiste inhoud van de algemene voorwaarden voor uw onderneming is, hangt af van uw specifieke situatie. Met welke doelgroepen heeft u te maken en in welke branche bent u werkzaam? Sluit u overeenkomsten af met consumenten of met andere ondernemingen? Zaken die bepalend zijn bij het opstellen van de algemene voorwaarden.

 

Heeft u nog geen algemene voorwaarden? Laat ze dan door ons opstellen. Zo voorkomt u vervelende (juridische) verrassingen. Heeft u wel algemene voorwaarden, maar twijfelt u of deze nog actueel en passend zijn? Laat dan uw algemene voorwaarden door ons toetsen. Meer weten? Neem contact met ons op!

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu