Terug naar Kennisbank

De hoogte van een boete in een concurrentiebeding

Gepubliceerd op 2022-06-14

Boetes in een concurrentiebeding. Vaak zie je veel uiteenlopende bedragen, van € 500 per dag tot een direct opeisbare boete van € 15.000,-. Maar wat is nu redelijk en mag je als werkgever zomaar zelf de hoogte van het bedrag bepalen? De hoogte van een boete moet in verhouding zijn tot het salaris van een werknemer. Het spreekt dus voor zich dat een bankmanager een hogere boete in het concurrentie -en relatiebeding heeft staan dan een bloemist. De bankmanager heeft een specialistische functie met een hoog loon en veel contacten in zijn netwerk, waardoor de werkgever een aanzienlijk belang heeft bij het feit dat er geen kennis overgedragen wordt aan de concurrentie.

In de wet staat dat een boete maximaal het loon voor een halve dag per week mag zijn en dat deze boete niet ten goede mag komen aan de werkgever. Verdient een werknemer meer dan het wettelijk minimumloon, dan mag schriftelijk van deze regels worden afgeweken. Er geldt dan geen maximum van het boetebedrag. Toch is ook dan het uitgangspunt dat het wel in verhouding moet zijn, omdat de werknemer anders het beding aan een rechter voor zal leggen en het kan zijn dat de rechter de boete zal matigen, als blijkt dat de boete niet in verhouding staat ten opzichte van het loon.

Kortom, er is dus helaas geen eenduidig antwoord, maar het uitgangspunt is dat het in verhouding dient te staan met het loon. Twijfelt u over de hoogte van een boetebedrag, laat een deskundige dit beoordelen, om zo een gang naar de rechter te voorkomen.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu