Terug naar Kennisbank

De boodschap van kerst en je zelfbeeld

Gepubliceerd op 2021-12-23

Je zelfbeeld. Hoe staat het daar mee? Bezie het vanuit een ander perspectief.

We staan er vaak niet bij stil, maar zouden Adam en Eva in het paradijs de volgende vragen hebben gesteld: wat denken anderen van mij, kan ik het wel, faal ik? God had hun goed geschapen.

Door de zondeval is er ook gebrokenheid gekomen ten opzichte van ons zelfbeeld. We willen nu ten diepste onafhankelijk van God zijn en dat is ook weer ons probleem. Want onafhankelijkheid van God maakt ons heel kwetsbaar, angstig en leeg. Want wij als mens moeten het dan gaan waarmaken. Wij moeten dan al onze problemen zelf oplossen. We voelen ons onzeker over onszelf. Straks falen we of maken we fouten. Zeker als we perfectionistisch zijn ingesteld. Waardering zoeken bij anderen - bewust of onbewust - om daarmee erkenning te krijgen voor wie je mag zijn.

Wat zijn wij mensjes na de zondeval toch enorm kwetsbaar en wat zoeken wij het vaak in lege zaken die uiteindelijk niet de diepste vervulling geven.
Is het een makkelijk antwoord om even heen te wijzen naar de geboren Christus? Dat lost het allemaal wel even op? Dat zeg ik niet, maar laten we eens gaan kijken naar de geboren Koning.

Hij heeft het gebroken mens- en zelfbeeld weer hersteld. Hij faalde in de ogen van veel mensen. Hij werd niet gewaardeerd door velen. Hij werd uitgelachen en bespot. Kreeg absoluut niet de erkenning die Hij verdiende. Hij verdroeg in Liefde, want Hij had een doel, om de gebroken relatie met de zondige mens te herstellen. Mag Hij herstellen wat jij hebt kapot gemaakt? Mag Hij zijn Liefde geven aan jou die Hem misschien ten diepste niet erkent? Hij weet dat jij niet volmaakt bent en wordt hierop aarde. Maar in alles mag je bij Hem schuilen en de Toevlucht nemen. Je staat er dan niet alleen voor.

Mag Hij jou gebroken zelfbeeld herstellen, naar Zijn gelijkenis? Zie dan naar Hem – de geboren Koning in de stal van Bethlehem.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu