Terug naar Kennisbank

Werkgever, lever een bijdrage aan de gezondheid van uw werknemers!

Gepubliceerd op 2024-03-28

Werknemers die goed in hun vel zitten, hebben daar niet alleen privé maar ook op het werk profijt van. Ze zijn minder snel gestrest, hebben meer energie en hebben zin om te werken. Gezonde en vitale werknemers zijn productiever en minder vaak ziek.

Na corona wordt er meer thuisgewerkt, dus het is van groot belang om als werkgever een bijdrage te leveren aan het welzijn van de werknemers. Uiteindelijk beslissen uw werknemers natuurlijk zelf of ze iets doen met een gezonde leestijl, maar u heeft er meer invloed op dan u wellicht denkt. We besteden immers veel van onze tijd op het werk.

Aandacht voor de gezondheid van uw werknemers is belangrijker dan ooit. Een bedrijf dat laat zien dat het de gezondheid van zijn werknemers belangrijk vindt, werkt aan een positief werkgeversimago. In de Arbowet neemt preventie daarom een prominente plek in.

Wettelijke verplichting

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat het werk de gezondheid niet schaadt en moeten werknemers periodiek in staat stellen hun gezondheid te laten checken, dit is een wettelijke verplichting.

Er zijn twee belangrijke wettelijk verplichte instrumenten die inzicht geven in de mogelijke risico’s op verzuim:

  • De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO), ook wel bekend als Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). Voordat dit onderzoek kan plaatsvinden, moet er eerst een RI&E zijn afgenomen.

Met de inzichten die daaruit voortkomen, kunnen u en uw werknemers gericht maatregelen nemen om de gezondheid te bevorderen en verzuim te voorkomen.

Gaat u proactief aan de slag met de gezondheid van uw werknemers, dan levert dat voor alle partijen voordelen op. Maar hoe pakt u dat concreet aan? Hierbij 3 lijnen;

  • De werkzaamheden van uw werknemers zijn niet schadelijk voor hun gezondheid.
  • U besteedt aandacht aan het verbeteren van de mentale en fysieke gezondheid van uw werknemers. (U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een bijdrage voor een sportabonnement oid)
  • Gedurende hun werkdag kunnen medewerkers gezonde keuzes maken (bijvoorbeeld afwisselend zittend en staand werken en/of gezond lunchen, fruit als tussendoortje) en is er ruimte voor ontspanning (bijvoorbeeld een wandeling).


Klachten voorkomen

Met een goede werkplek voorkomt u klachten en verzuim en draagt u bij aan de gezondheid en vitaliteit van uw werknemers. Afwisseling van houding is essentieel (lopen, staan, zitten), stimuleer werknemers om vaker met de fiets te komen, gedurende de dag voldoende te bewegen (bijvoorbeeld tijdens het telefoneren), de trap te nemen in plaats van de lift etc.

Zorg voor een prettige werkomgeving. Hierbij is niet alleen de instelling en het gebruik van uw meubilair en/of machines van belang, maar ook verlichting, klimaat en geluid. Ook de psychosociale arbeidsbelasting speelt een grote rol. Denk hierbij aan een te hoge werkdruk en ongewenste omgangsvormen.

Het is van groot belang dat werknemers een veilige werkomgeving hebben en dat de sociale veiligheid gewaarborgd is. Hier kunt u als werkgever toezicht op houden, door een aantal kaders op te stellen, een vertrouwenspersoon binnen de organisatie aan te wijzen, open te communiceren, maar ook door te reflecteren op bepaald gedrag en omgangsvormen binnen de organisatie.

Kortom; als werkgever kunt u dus zeker een bijdrage leveren aan het welzijn en welbevinden van de werknemers. Heeft u hier vragen over of wilt u bespreken wat mogelijk is binnen uw organisatie, neem contact op met de RMU!

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu