Terug naar Kennisbank

De 'ijzeren proeftijd'

Gepubliceerd op 2023-09-14

Een werknemer die ziek wordt tijdens de proeftijd. Een werknemer die nog een weekje vakantie plant, terwijl zijn proeftijd in die week eindigt. Het kan voor vraagtekens zorgen bij werkgevers. Mag je de proeftijd dan verlengen? Welke regels zijn er eigenlijk rondom de proeftijd?

De proeftijd is bedoeld om te kijken of de baan bij iemand past. Als een proeftijd niet aan de in de wet gestelde eisen voldoet, is er geen proeftijd. Je kunt dit ook niet meer repareren. Vandaar de term ‘ijzeren proeftijd’. Spreek je een proeftijd van 3 maanden af en ontsla je iemand in de eerste maand? Dat kan niet. De proeftijd was te lang en wordt dus geacht nooit te hebben bestaan. Ook de proeftijd verlengen vanwege een ziekmelding of vakantie is geen mogelijkheid. Let dus goed op dat je de proeftijd goed afspreekt, anders heb je er niets aan!

De belangrijkste regels rondom de proeftijd op een rij:

  • De proeftijd moet schriftelijk zijn overeengekomen.
  • De proeftijd kan nooit langer dan twee maanden zijn.
  • In een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter mag geen proeftijd worden afgesproken.
  • De duur van de proeftijd is wettelijk vastgelegd:
  • Maximaal twee maanden bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd óf bij een arbeidsovereenkomst van 2 jaar of langer;
  • Maximaal één maand bij een arbeidsovereenkomst van langer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar;
  • Maximaal één maand bij een arbeidsovereenkomst waarin geen einddatum is opgenomen (bijvoorbeeld op projectbasis).

Hoofdregel is dat de duur van de proeftijd voor beide partijen gelijk is.

  • De duur van de proeftijd kan alleen langer zijn als er bij cao is afgeweken. Weten welke proeftijd van toepassing is? Neem contact met ons op.

Tot slot: voor een proeftijdontslag hoeft geen goede reden te zijn. Is er geen ‘klik’, dan kunnen zowel werkgever als werknemer op ieder moment in de proeftijd besluiten niet met elkaar verder te gaan. De enige voorwaarde is dat er geen sprake mag zijn van discriminatie. Blijkt tijdens de proeftijd dat iemand een bepaalde (chronische) ziekte heeft, dan mag dat geen reden zijn om proeftijdontslag te geven. Let daarbij dus goed op hoe je de reden formuleert.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu