Terug naar Kennisbank

Meditatie 4 - Week van het Leven 2023

Gepubliceerd op 2023-11-09

Leven als geschenk van God, door ds. P.C. Hoek

Jesaja 40:11 Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammekens in Zijn armen vergaderen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden.

Het beeld zal je vertrouwd zijn. We komen het beeld van de Heere als herder vaak in de Bijbel tegen. Ook hier. Als een herder weet Hij wat elk van de schapen nodig heeft aan zorg, leiding, correctie, voeding en bescherming. En Zijn herdershart gaat uit naar verloren schapen. Christus heeft als de goede Herder Zelfs Zijn leven voor hen gegeven.

Dit woord van Jesaja laat zien dat dé Herder bijzondere zorg koestert voor het kwetsbare: de lammetjes. Als we zorg willen geven op een Bijbelse manier, zal dat ook de rode draad door ons werk zijn. In onze tijd telt vooral wie sterk, mooi en succesvol is. Wie dat niet is, telt niet meer mee en voelt zich zomaar overbodig of een last voor anderen. Als de Bijbel je kompas is, zal juist het kwetsbare bij jou in tel zijn én bij jou veilig zijn.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu