Terug naar Kennisbank

Overwerk

Gepubliceerd op 2022-02-21

We hebben zoveel werk in bepaalde perioden dat we het niet afkrijgen binnen de normale arbeidsuren. In hoeverre kan ik mijn werknemers verplichten over te werken?

Een verplichting om over te werken kan soms zijn vermeld in een arbeidsovereenkomst, personeelsreglement of cao.

Daarnaast kan in sommige gevallen van een werknemer worden verwacht dat ze overwerken op basis van het goed werknemerschap. Er moet altijd een goede reden zijn voor het overwerk. Dat kan aan de orde zijn als het erg druk is binnen het bedrijf of als zich bepaalde spoedeisende gevallen voordoen.

Beoordeel ook goed of er een noodzaak is om de bepaalde taak op dat bepaalde moment te verrichten.
Tevens moet er rekening worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals bijvoorbeeld de zorg voor kinderen. Wanneer de werknemer zwaarwegende redenen heeft om het overwerk niet te doen, mag hij het verzoek weigeren.
De belangen van werkgever en werknemer moeten goed tegen elkaar worden afgewogen.

Het is belangrijk om de werknemer duidelijk te informeren over de verplichting om over te werken.

Let er tevens op dat de Arbeidstijdenwet bij overwerken moet worden nageleefd. Daarin is onder meer aangegeven dat werknemers maximaal 12 uur per dienst en maximaal 60 uur per week mogen werken. Tevens is het niet toegestaan dat werknemers gemiddeld meer dan 55 uur per week werken in een periode van 4 weken (in totaal dus maximaal 220 uur in 4 weken). Daarnaast mogen ze gemiddeld 48 uur per week werken in een periode van 16 weken (in totaal dus maximaal 768 uur in 16 weken). In een CAO kunnen afwijkende regels staan over de werktijden.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu