Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Banden- en Wielenbranche

Gepubliceerd op 2024-02-15

De partijen bij de cao Banden- en wielenbranche hebben op 13 februari 2024 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 14 maanden, van 1 april 2024 tot en met 31 mei 2025.

Lonen

In het onderhandelingsresultaat is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • De loonschalen en feitelijk verdiende salarissen worden per 1 april 2024 verhoogd met 60 euro per maand en vervolgens met 1,7 procent.
  • Per 1 september 2024 worden de loonschalen en feitelijk verdiende salarissen verhoogd met 2 procent.
  • Per 1 januari 2025 worden de loonschalen en feitelijk verdiende salarissen nog eens verhoogd en wel met 3 procent.

Functie- en loongebouw

In samenwerking met externe deskundigen werken cao-partijen aan een update van het functie- en loongebouw. Streven is om het functiegebouw uiterlijk 31 oktober 2024 gereed te hebben. Het loongebouw moet uiterlijk 1 maart 2025 gereed zijn. Het nieuwe functie- en loongebouw zullen zodoende in de volgende cao opgenomen worden.

Eenmalige uitkering bij geboorteverlof

De werknemer heeft bij de geboorte van een kind, naast de uitkering in verband met aanvullend geboorteverlof, recht op een eenmalige uitkering van 250 euro bruto.

5 mei jaarlijkse vrije dag

Afgesproken is dat 5 mei jaarlijks als vaste vrije dag wordt opgenomen in de cao.

Verlofspaarregeling

Cao-partijen hebben de intentie om te komen tot een verlofspaarregeling waarbij het tegoed bij een externe partij wordt ondergebracht, om eerder stoppen met werken mogelijk te maken. Cao-partijen zullen hiertoe gezamenlijk bezien wat er mogelijk is binnen de geldende wet- en regelgeving.

Downloads

De tekst van het volledige onderhandelingsresultaat kunt u ook vinden onder het kopje Downloads.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu