Terug naar Kennisbank

Banden- en wielenbranche

Gepubliceerd op 2021-08-26

De partijen bij de cao Banden- en wielenbranche hebben op 19 augustus jl. een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij. Onder downloads kunt u het onderhandelingsresultaat vinden. Hierin staat alle informatie over onderstaande onderwerpen.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 28 maanden. Van 1 september 2020 tot en met 1 januari 2023.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 juli 2021: + € 50,- (bij een fulltime contract, voor parttimers gaat dit naar rato) 
  • Per 1 augustus 2022: + 1,5% 
  • Per 1 januari 2023: + 0,65%

Indien de verwerking plaatsvindt in september ontvangt de medewerker die fulltime werkt die maand € 150,- bruto extra. Vanaf oktober wordt het bruto maandsalaris structureel € 50,- hoger dan dat het salaris was op 1 juli 2021.

Indien de verwerking plaatsvindt in oktober ontvangt de medewerker die fulltime werkt die maand € 200,- bruto extra. Vanaf november wordt het bruto maandsalaris structureel € 50,- hoger dan dat het salaris was op 1 juli 2021.

Over de extra bruto uitkering dient ook opbouw van vakantiegeld en ploegentoeslag plaats te vinden.

Generatiepact

Medewerkers in fysieke zware beroepen krijgen de mogelijkheid om 3 jaar voorafgaand aan de AOW-datum gebruik te maken van een nieuwe variant van het generatiepact: 60/80/100. Deze variant komt naast de reeds bestaande 80/90/100, die voor iedereen vanaf 60 jaar te gebruiken is.

Duurzame inzetbaarheid

In 2022 worden wederom ontwikkelvouchers beschikbaar gesteld. 100 stuks ter waarde van € 500,-.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu