Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Betonproductenindustrie

Gepubliceerd op 2024-02-06

De partijen bij de cao Betonproductenindustrie hebben op 16 januari 2024 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Lonen

In het onderhandelingsresultaat is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • Per 1 februari 2024 worden de schaalsalarissen en de feitelijke salarissen bij een voltijd dienstverband met 2 procent en vervolgens met 75 euro per maand (69,23 euro per 4 weken) verhoogd.

Vergoeding voor eigen vervoermiddel

Per 1 januari 2024 wordt de vergoeding voor eigen vervoersmiddel verhoogd van 0,21 euro naar 0,23 euro per kilometer over maximaal 30 kilometer enkele reis per dag.

Stagevergoeding

Afgesproken is dat per 1 januari 2024 de stagevergoeding minimaal 300 euro per maand zal bedragen, op basis van voltijds stage.

Extra (bovenwettelijke) verlofdagen

Per 1 januari 2024 worden, naast de salarisverhoging, 2 extra (bovenwettelijke) verlofdagen toegekend. De toekenning van de 2 extra verlofdagen geeft werkgevers ruimte in de planning en biedt extra vrije tijd voor werknemers daar waar volumes bij bedrijven afnemen. In het geval de markt weer aantrekt of daar waar een bedrijf deze extra uren capaciteit nodig heeft, kan de werkgever de 2 extra (bovenwettelijke) verlofdagen omzetten in een structurele verhoging, dit met als uitgangspunt dat 1 dag 0,42 procent verhoging geeft.

Aanvullend geboorteverlof

Voorts zal de werkgever gedurende maximaal 5 weken een aanvulling verstrekken van 30 procent van het salaris, tot het maximum van het SV loon wanneer de werknemer gebruikmaakt van de wettelijke regeling aanvullend geboorteverlof.

Downloads

De tekst van het volledige onderhandelingsresultaat kunt u ook vinden onder het kopje Downloads.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu