Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Betonproductenindustrie

Gepubliceerd op 2022-12-15

De partijen bij de cao Betonproductenindustrie hebben op 6 december 2022 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 12 maanden, namelijk van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 januari 2023: 3% 
  • Per 1 januari 2023: € 130,- bruto per maand (bij een fulltime dienstverband)

Reiskosten

De reiskostenvergoeding wordt met ingang van 1 januari 2023 verhoogd naar € 0,21 per kilometer, over maximaal 30 kilometer enkele reis per dag.

3-daagse werkweek

De werknemer krijgt de keuze om 36 maanden of 24 maanden voor zijn individuele AOW-gerechtigde leeftijd drie dagen per week te gaan werken. Als voorwaarde voor deelname aan deze regeling geldt dat hij/zij:

  • Tenminste 10 jaar werkzaam is binnen de betonproductenindustrie;
  • Een fysiek zware functie vervult, die valt onder bijlage 1A van de cao (productiepersoneel);
  • geboren is voor 1 januari 1963;
  • minimaal 3 maanden voorafgaand aan de start van de 3-daagse werkweek aangeeft dat hij/zij gebruik wenst te maken van de regeling.

Als aanvullende eis voor deelname geldt dat werknemer naast de 3-daagse werkweek geen werkzaamheden gaat verrichten bij een andere werkgever, ook niet als zelfstandig ondernemer, tenzij er sprake is van vrijwilligerswerk.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. 

Het volledige onderhandelingsresultaat  vindt u onder het kopje Downloads.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu