Terug naar Kennisbank

Ben je werkzaam in de transportsector? Let dan op het volgende.

Gepubliceerd op 2023-11-30

In de cao beroepsgoederenvervoer is een bijzondere bepaling opgenomen over de loondoorbetaling tijdens het tweede ziektejaar. Tijdens het tweede ziektejaar ontvang je 70% loon, maar dit kan worden verhoogd naar 100%. De voorwaarde om in aanmerking te komen voor 100% loondoorbetaling is als volgt geformuleerd:

De duur van de aanvulling wordt in geval van een dienstverband dat op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid langer dan een jaar heeft geduurd, verlengd met een tweede periode van 52 weken, indien de werknemer meewerkt aan zijn re-integratie en tevens een aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten waarin in ieder geval is opgenomen een vergoeding voor fysiotherapie, psychologische hulp (tenzij deze in het basispakket is opgenomen) en diëtist.

Er gelden dus een aantal voorwaarden: - Het dienstverband duurt op het moment van ziek worden al minimaal een jaar; - Je werkt mee aan je re-integratie; - Je bent via je zorgverzekering verzekerd voor vergoeding van fysiotherapie, psychologische hulp (deze zit vaak in het basispakket) en diëtist.

Kortom, werk je in het beroepsgoederenvervoer dan is het zeker het overwegen waard om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten zodat je loon in het tweede ziektejaar 100% wordt doorbetaald.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu