Terug naar Kennisbank

Beroepsgoederenvervoer

Gepubliceerd op 2021-06-11

De partijen bij de cao Beroepsgoederenvervoer hebben op 27 mei 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De CAO krijgt een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

De lonen behorende bij de loonschalen A t/m H en de bruto toeslagen zullen per 1 juli 2021 worden verhoogd met 3,5 procent. Per 1 januari 2022 worden de lonen behorende bij de loonschalen A t/m H en de bruto toeslagen nog eens verhoogd en wel met 3,25 procent. Tevens worden de verblijfkosten per 1 juli 2021 verhoogd met 2,7 procent overeenkomstig het convenant met de Belastingdienst.

De verblijfkosten zullen per 1 januari 2022 worden aangepast met het stijgingspercentage van de consumentenprijsindex restaurants, cafés en dergelijke over de periode tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021, gemaximeerd op 3,25 procent.

Eerder stoppen met werken onder voorwaarden

CAO-partijen zullen een regeling overeenkomen met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025, die eerder stoppen met werken voor werknemers geboren in de jaren 1955 t/m 1961 onder voorwaarden mogelijk maakt. Werkgevers zijn bereid hiervoor maximaal een premie van 0,75 procent over het SV-loon af te dragen. Over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling zullen in 2021 nadere afspraken worden gemaakt.

Persoonlijk Keuze Budget

Afgesproken is dat het Persoonlijk Keuze Budget (PKB) een keuze wordt, de verplichte regeling komt te vervallen. Op bedrijfsniveau kunnen afspraken worden gemaakt om de regeling op vrijwillige basis te continueren.

Discount op lonen (oud KNV bedrijven)

Voorts wordt de discount op de lonen, behorende bij 18 atv-dagen oud KNV bedrijven, per 1 juli 2021 verlaagd van 0,75 procent naar 0,4 procent. De hoogte van de discount per 1 januari 2022 zal worden vastgesteld op basis van het aantal deelnemers aan de regeling per 1 oktober 2021. De regeling van de 18 atv-dagen is niet langer van toepassing op werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu