Terug naar Kennisbank

Eindbod cao Beroepsgoederenvervoer

Gepubliceerd op 2023-12-14

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Beroepsgoederenvervoer hebben op 8 december 2023 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De werkgevers stellen een cao voor met een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • De lonen bij schalen A tot en met H en de bruto toeslagen zullen per 1 januari 2024 worden verhoogd met 4 procent.
  • De verblijfskosten zullen per 1 januari 2024 worden verhoogd overeenkomstig het convenant met de Belastingdienst, maar maximaal met 4 procent.
  • De lonen bij schalen A tot en met H en de bruto toeslagen zullen per 1 juli 2024 worden verhoogd met 2 procent. 
  • De verblijfskosten zullen per 1 juli 2024 worden verhoogd overeenkomstig het convenant met de Belastingdienst, maar maximaal met 2 procent.
  • De lonen bij schalen A tot en met H en de bruto toeslagen zullen per 1 januari 2025 worden verhoogd met 4 procent.
  • De verblijfskosten zullen per 1 januari 2025 worden verhoogd overeenkomstig het convenant met de Belastingdienst, maar maximaal met 4 procent.
  • Loonschaal A’ zal per 1 januari 2024 uit de cao verdwijnen en trede 0 zal per 1 januari 2024 verdwijnen uit de loonschalen A tot en met H.
  • Tevens zal het jeugdloon voor gekwalificeerde jongeren per 1 januari 2024 uit de cao verdwijnen.
  • De discount voor voormalig KNV-bedrijven op de lonen zal per 1 januari 2024 worden verlaagd van 0,32 procent naar 0,26 procent. In juli 2024 zal tussen cao-partijen overleg plaatsvinden of het aantal werknemers dat recht heeft op de 18 atv-dagen nog langer rechtvaardigt dat er een discount op de lonen van de oud KNV-bedrijven plaatsvindt.

Stagevergoeding

De stagevergoeding wordt bepaald op 200 euro bruto per maand en dit cao-artikel krijgt een minimumkarakter.

Overwerk

Werknemers krijgen het recht om overwerk boven gemiddeld 50 uur per week te weigeren. Dit gemiddelde wordt bezien over een periode van 4 weken.

Downloads

De tekst van het volledige eindbod kunt u ook vinden onder het kopje Downloads.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu