Terug naar Kennisbank

Update cao Beroepsgoederenvervoer

Gepubliceerd op 2023-03-17

Wijziging uitkering en voorwaarden zwaarwerkregeling

Transport en Logistiek Nederland heeft het volgende bekendgemaakt:
Bij het ontwerp van de Zwaarwerkregeling hebben CAO-partijen afspraken gemaakt voor als de kosten tegenvallen of meevallen. Jaarlijks evalueren CAO-partijen of aanpassing van de regeling nodig is. Op basis van de evaluatie van de financiën 2022 hebben CAO-partijen besloten om de uitkering te verhogen en de voorwaarde dienstjaren in de sector te verlagen van 20 jaar naar 18 jaar.

Verhoging uitkering

De maximale wettelijke RVU uitkering is per 1 januari 2023 verhoogd naar 2.037 euro bruto per maand. CAO-partijen hebben besloten om de RVU uitkering per 1 januari 2023 te verhogen van 1.874 euro bruto per maand naar 2.037 euro bruto per maand. De verhoging van de uitkering is al doorgevoerd.

Verlaging aantal jaar in de sector van 20 naar 18

Naast de indexatie hebben CAO-partijen besloten om de voorwaarden voor deelname aan de regeling te versoepelen. Een van de voorwaarden voor deelname aan de Zwaarwerkregeling is: je hebt minimaal 20 jaar in de sector beroepsgoederenvervoer gewerkt. Per 1 april 2023 wordt deze voorwaarde verlaagd naar 18 jaar.

Aanvullende informatie

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu