Terug naar Kennisbank

Visdetailhandel

Gepubliceerd op 2021-07-09

De partijen bij de cao Visdetailhandel hebben op 1 juli 2021een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd

De CAO krijgt een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:
De salarissen worden per 1 juli 2021 verhoogd met 2,5 procent.
Per 31 december 2021 worden de salarissen verhoogd met 2 procent en per 1 januari 2023 worden de salarissen nog eens verhoogd en wel met 1,5 procent.

Nieuw functie- en loongebouw

Op 1 januari 2022 wordt het nieuwe functie- en loongebouw variant A ingevoerd. Voor de inschaling in het nieuwe loongebouw moet eerst bepaald worden op welk niveau de functie zit. Voor de bedrijfstak wordt daartoe zo spoedig mogelijk een functiehandboek ontwikkeld, die ruimschoots voor de invoering gereed zal zijn.

Maaltijdvergoeding

Daarnaast gaat de maaltijdvergoeding op 1 januari 2022 van 10 euro naar 12,50 euro per maaltijd.

Persoonlijk Opleidingsbudget en Individuele Leerrekening

Voor het Persoonlijk Opleidingsbudget (POB) wordt de jaarlijkse reservering door de werkgevers met 50 euro verhoogd van 150 euro naar 200 euro. Het maximum groeit tot 1.000 euro.

Voor de Individuele Leerrekening (IL) wordt de jaarlijkse bijdrage van de werkgevers met 50 euro verhoogd van 200 euro naar 250 euro. Het maximum groeit tot 1.250 euro.

Afgesproken is dat werkgevers in de CAO de mogelijkheid krijgen om met een twee ploegensysteem te gaan werken.

Werken binnen uren dagvenster

Tevens kan een werknemer van 55 jaar of ouder die werkzaam is bij een middelgrootbedrijf (15 fulltimers of meer) een verzoek indienen om te werken binnen de uren van het dagvenster. Dit verzoek dient op grond van de CAO gehonoreerd te worden.

DI-project ‘Fris aan de slag’

Voorts worden een aantal adviezen uit het DI-project 'Fris aan de slag' overgenomen en in de CAO-periode uitgewerkt.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu