Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Boekhandel en Kantoorvakhandel

Gepubliceerd op 2024-02-08

De partijen bij de cao Boekhandel en Kantoorvakhandel hebben op 13 december 2023 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao voor de Boekhandel en Kantoorvakhandel 2023-2024 kent een looptijd van 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2024.

Lonen

In het onderhandelingsresultaat is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • Voor werknemers die op 31 december 2023 in dienst zijn, stijgen de feitelijke salarissen tot en met een bedrag van bruto € 42.525,= (inclusief vakantietoeslag) op jaarbasis op 1 januari 2024 met 5%. 
  • De feitelijke salarissen tot en met een bedrag van bruto € 43.163,= (inclusief vakantietoeslag) op jaarbasis worden op 1 juli 2024 verhoogd met 1,5%.

Nieuwe loontabellen

In het onderhandelingsresultaat zijn ook nieuwe loontabellen opgenomen. Nieuwe werknemers die vanaf 1 januari 2024 in dienst treden, vallen direct in dit nieuwe loongebouw.

Werknemers die al eerder in dienst waren bij de werkgever zullen per 1 april 2024 overgaan naar de nieuwe loontabel. Ze worden op deze manier ingeschaald:

  • Er wordt gekeken naar het laatste basisloon (van 31 maart). Je wordt ingeschaald in de trede met het naastgelegen hogere bedrag, in dezelfde functiegroep.
  • Als je loon gelijk is aan, of uitkomt boven de functiegroep, heeft de herinschaling geen effect. Dit geldt ook voor werknemers in functieschaal 9, zij worden niet opnieuw ingeschaald.

Een voorbeeld van herinschaling is ook te zien in het onderhandelingsresultaat.

Reiskosten

De in de cao bestaande vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer en zakelijke reizen blijft hetzelfde. Binnen die regeling heeft de werknemer recht op de maximaal fiscaal onbelaste vergoeding per kilometer. Dit is in 2024: € 0,23.

Thuiswerkvergoeding

Thuiswerk is geen recht en vereist de nadrukkelijke instemming van de werkgever. Als de werknemer thuis werkt in plaats van op de gewone werkplek, heeft de werknemer, per 1 januari 2024, maximaal recht op de fiscaal onbelaste thuiswerkvergoeding. Dit is voor 2024 € 2,35 per thuis gewerkte dag of gedeelte daarvan. Voor de dag dat de werknemer thuiswerkvergoeding ontvangt, bestaat niet ook recht op (onbelaste) reiskostenvergoeding.

Opleiding en Scholing

Cao partijen verschaffen werknemers in dienst bij werkgevers voor wie deze cao geldt, als zij dat willen, toegang tot het kennisplatform van de Novaka Academy. KBb zal in 2024 een opleidingsvoorstel presenteren.

Downloads

De tekst van het volledige onderhandelingsresultaat kunt u ook vinden onder het kopje Downloads.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat is voorgelegd aan de leden van de bij de cao betrokken partijen. Die hebben ingestemd, dus de cao is definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu