Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Primair Onderwijs

Gepubliceerd op 2023-09-13

De partijen bij de cao Primair Onderwijs hebben op 12 september 2023 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

Het akkoord krijgt een looptijd van 1 mei 2023 tot 1 oktober 2024.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Al het onderwijspersoneel krijgt een salarisverhoging van 10 procent met terugwerkende kracht per 1 juli 2023

Ook is er voor november 2023 een eenmalige uitkering afgesproken:

  • Medewerkers in de laagste salarisschalen -schaal 1 tot en met 5- ontvangen bij een fulltime dienstverband 1000 euro bruto. 
  • Voor medewerkers in de schalen 6 tot en met 8 is het 600 euro. 
  • Voor iedereen vanaf schaal 9 gaat het om 350 euro.

Deze toelage is pensioengevend. De toelage wordt opgebouwd naar rato van diensttijd en werktijdfactor in de maanden augustus, september en oktober 2023.

Reiskosten

De reiskostenvergoeding is verhoogd van twaalf (12) naar zeventien (17) cent per kilometer.

Stagevergoedingen

Stagevergoedingen Sociale partners spreken de wens uit te komen tot een sectorale stagevergoedingsregeling. Het is voor de sector van het grootste belang dat er voldoende instroom in de opleidingen is om in de toekomst over voldoende leraren en onderwijsassistenten te beschikken.

Inzetbaarheid tijdens overgang en rouw

Sociale partners erkennen dat er verschillende momenten of levensfasen zijn waarop de inzetbaarheid van werknemers extra aandacht vraagt.

Duurzame inzetbaarheid

Bij het volgende cao-akkoord worden afspraken gemaakt om de budgetten voor duurzame inzetbaarheid (40 uur) en professionalisering (83 uur en € 500,-) samen te voegen.

Arbeidsmarkttoelage

De tijdelijke arbeidsmarkttoelage vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor scholen met leerlingen met een verhoogd risico op onderwijsachterstanden, wordt vanaf schooljaar 2023- 2024 structureel. Wel zal de toelage ongeveer één derde lager zijn dan in de voorgaande jaren.

Downloads eindbod Primair Onderwijs

Bij de downloads vindt u de volledige tekst van het eindbod voor het Primair Onderwijs.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten. 
Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu