Terug naar Kennisbank

Handel in bouwmaterialen

Gepubliceerd op 2021-06-24

De partijen bij de cao Handel in Bouwmaterialen hebben op 22 juni 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De CAO Handel in Bouwmaterialen krijgt een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • De werkelijk betaalde salarissen worden zowel per 1 juli 2021 als per 1 juni 2022 verhoogd met 2,5 procent.
  • Daarnaast ontvangen de werknemers in juli 2021 een eenmalige uitkering van 350 euro.

De loonsverhoging en de eenmalige uitkering per 1 juli 2021 geldt zowel voor werknemers die op 1 juli 2021 in dienst zijn van de werkgever als voor uitzendkrachten die dan werkzaam zijn bij of voor de werkgever. Tevens komt er een verbetering van de jeugdlonen per 1 januari 2022, enerzijds door een verhoging van de jeugdlonen en anderzijds door een snellere doorgroei naar het vakvolwassen salaris. Ook geldt per 1 januari 2022 een verhoging van de pensioenpremie met 3 procent waarvan 2 procent voor rekening van de werkgevers komt.

Minder werken regeling

CAO-partijen hebben een minder werken regeling voor 60+’ers met een dienstverband van 5 jaar of meer afgesproken in de vorm van een 80/80/100 regeling (4 dagen werken tegen 80 procent salaris en met volledig pensioen bij een fulltime baan, bij een parttime baan naar rato).
En een aanvullende regeling voor 60+’ers in de vorm van een 80/90/100 regeling (4 dagen werken of 32 uur anders verdeeld over de week tegen 90 procent salaris en met volledig pensioen bij een fulltime baan, bij een parttime baan naar rato) voor werknemers die moeite menen te hebben om op een gezonde manier hun pensioengerechtigde leeftijd te halen.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu