Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Handel in Bouwmaterialen

Gepubliceerd op 2022-12-01

De partijen bij de cao Handel in Bouwmaterialen hebben op 24 november 2022 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 1 jaar, namelijk van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de lonen als volgt verhoogd:

  • Per 1 januari 2023 met 2,5% + 50,-. 
  • Per 1 juli 2023 met 2%

Reiskostenregeling

In de cao-tekst wordt een reiskostenregeling opgenomen. Veel bedrijven hadden een eigen reiskostenregeling, maar dit was niet verplicht omdat het niet in de cao stond. Bedrijven zijn er vrij in hoe zij de reiskostenregeling invullen maar moeten dat wél doen in overleg met de Ondernemingsraad, een personeelsvertegenwoordiging of als die er niet is, de medewerkers.

Overige onderwerpen

In 2023 zal overleg worden gevoerd over onder andere een verbeterde Generatiepactregeling (80-90-100), pensioenen, functie- en loongebouw, mobiliteit, (flex)contracten, bijzonder (wettelijk) verlof en duurzame inzetbaarheid. Een akkoord over deze onderwerpen kan worden doorgevoerd in de cao welke volgt op deze.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu