Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Architectenbureaus

Gepubliceerd op 2023-07-07

De partijen bij de cao Architectenbureaus hebben op 20 juni een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 10 maanden, van 1 maart 2023 tot en met 31 december 2023.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 september krijgen werknemers er 3,75% bij.
  • Afgelopen 1 januari 2023 zijn de salarissen al met 3,25% extra verhoogd.

Pensioenen

Voor pensioenen is gesproken over 2 verschillende onderwerpen:

  • Als er buitenlandse werknemers in Nederland werken, dan willen cao-partijen kijken of zij 3 jaar geen pensioen hoeven op te bouwen. Dit kan dan op verzoek van de werknemer. Het geld dat de werkgever dan niet hoeft te betalen aan pensioenkosten is voor de werknemer. Cao-partijen gaan nu kijken of dat geregeld kan worden.
  • Er komt een nieuw pensioenstelsel. Cao-partijen bespreken met elkaar hoe het nieuwe pensioen in de sector eruit gaat zien. Als dat bereikt kan worden met minder premie, dan zal de premie omlaag gaan. Partijen gaan met elkaar bespreken wat er dan gebeurd met die extra ruimte.

Download

De volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord vindt u onder het kopje downloads.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu