Terug naar Kennisbank

Eindbod cao Architectenbureaus

Gepubliceerd op 2023-12-07

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Architectenbureaus hebben op 22 november 2034 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De werkgevers stellen een cao voor met een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • Het eindbod omvat geen algemene loonontwikkeling op 1 januari 2024 vanwege de kostenstijging van de invoering van het nieuwe functiehuis en een additionele loonontwikkeling per 1 juli 2024 van 3 procent. 
  • De loonsverhoging voor de hogere startsalarissen voor jonge architecten en technici kan op individueel niveau tussen de 5,9 procent en 10 procent bedragen per 1 januari 2024.

Nieuw functiehuis

Per 1 januari 2024 wordt het nieuwe functiehuis ingevoerd. De verwachting is dat dit leidt tot een gemiddelde loonkostenstijging voor werkgevers van circa 2,78 procent. Dit functiehuis voorziet in gewijzigde aanvangsschalen voor werknemers aan het begin van hun loopbaan. Het betekent een substantiële verbetering voor jonge architecten en technici (TU-afgestudeerden zonder architectentitel, startende architecten tijdens de Beroepservaringperiode en MBO- en HBO-ers in een Technische ontwerpfunctie).

Pensioenpremie

De pensioenpremie wordt gehandhaafd op 24,5 procent in 2024 met een fiscaal maximale opbouw van 1,738 procent.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu