Terug naar Kennisbank

Cao Architectenbureaus

Gepubliceerd op 2021-06-11

De partijen bij de cao Architectenbureaus hebben op 25 maart 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De CAO heeft een looptijd van 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2023.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

De salarissen worden per 1 juli 2021 verhoogd met 1,5 procent, dit is inclusief 0,5 procent compensatie voor het niet verhogen van de pensioenpremie voor 2021.

Per 1 januari 2022 worden de salarissen verhoogd met 1 procent in geld, als vast bedrag, gelijk voor alle werknemers, ongeacht inschaling.

Per 1 juli 2022 worden de salarissen verhoogd met 0,75 procent en per 1 januari 2023 worden de salarissen nogmaals verhoogd met 0,75 procent in geld, als vast bedrag, gelijk voor alle werknemers, ongeacht inschaling.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu