Terug naar Kennisbank

Cao Architectenbureaus

Gepubliceerd op 2021-04-22

De partijen bij de cao Architectenbureaus hebben op 25 maart 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De CAO krijgt een looptijd van 2 jaar, van 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2023.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

De salarissen worden per 1 juli 2021 verhoogd met 1,5 procent, dit is inclusief 0,5 procent compensatie voor het niet verhogen van de pensioenpremie voor 2021.

Per 1 januari 2022 worden de salarissen verhoogd met 1 procent in geld, als vast bedrag, gelijk voor alle werknemers, ongeacht inschaling.

Per 1 juli 2022 worden de salarissen verhoogd met 0,75 procent en per 1 januari 2023 worden de salarissen nogmaals verhoogd met 0,75 procent in geld, als vast bedrag, gelijk voor alle werknemers, ongeacht inschaling.

Tevens wordt het minimumloon opgetrokken tot 14 euro per uur. Het minimum-uurtarief van zzp’ers voor vergelijkbare werkzaamheden door werknemers in vergelijkbare omstandigheden, de zogeheten zij-aan-zij-werkers is 150 procent van het desbetreffende uurloon van die werknemers. Dat uurtarief wordt verhoogd met 8 procent vakantietoeslag, het percentage dat de CAO hanteert voor werknemers.

Pensioenpremie

CAO-partijen hebben de hoogte van de pensioenpremie voor 2021 vastgesteld op 23 procent en voor 2022 vastgesteld op 24,5 procent van de pensioengrondslag.

Thuiswerkvergoeding

Voorts zijn protocolafspraken gemaakt over een thuiswerkvergoeding naar redelijkheid en billijkheid en wordt opnieuw gekeken naar overwerk en werkdruk. De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu