Terug naar Kennisbank

Cao Waterschappen

Gepubliceerd op 2021-04-22

De partijen bij de cao Werken voor Waterschappen hebben op 9 april 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De CAO krijgt een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd: De CAO krijgt een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. De salarissen en schaalbedragen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 verhoogd met 50 euro en het IKB-percentage met 0,5 procent. Per 1 juli 2021 wordt het IKB-percentage nogmaals verhoogd met 0,5 procent. CAO-partijen hebben afgesproken dat het persoonsgebonden basisbudget (PBB) wordt verhoogd van 5.000 euro naar minimaal 6.000 euro voor 5 jaar. Daarnaast wordt de berekeningsgrondslag voor berekening van de toelage wachtdienst per uur verhoogd van salarisschaal 6 naar salarisschaal 9.

Verlof sparen (kopen)

Voorts is het vanaf 1 januari 2021 mogelijk om verlof te sparen (kopen) voor werknemers onder de 58 jaar, door inzet van het IKB en 50 procent van het PBB (6.000 euro per 5 jaar). Voor werknemers van 58 jaar en ouder kan dit door inzet van het IKB en het PBB (6.000 euro per 5 jaar).

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu