Terug naar Kennisbank

Gehandicaptenzorg

Gepubliceerd op 2019-09-03

september 2019

Onderhandelingsresultaat cao gehandicaptenzorg

De partijen bij de cao Gehandicaptenzorg hebben in september 2019 een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao. De leden van de betrokken vakorganisaties zijn akkoord gegaan met deze nieuwe cao. Dat betekent dat deze nieuwe cao van kracht is. Momenteel wordt door cao-partijen gewerkt aan de tekst voor een nieuwe cao. Deze tekst wordt zo snel mogelijk, na vaststelling door de cao-partijen, bekend gemaakt. In deze nieuwsbrief vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat nog op een rij.


Looptijd

De cao heeft een looptijd van 30 maanden, namelijk van 1 april 2019 tot en met 30 september 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 juni 2020: + 3,4%
  • Per 1 juni 2021: + 3,15%

Per december 2019 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 1,28% naar 8,33%.


Eenmalige uitkeringen

  • In december 2019 wordt een eenmalige uitkering verstrekt aan alle op 1 december 2019 in dienst zijnde werknemers. De hoogte van deze uitkering bedraagt 1,25% van het bij de werkgever feitelijk verdiende salaris (art. 1:1 sub d van deze CAO) in 2019.

  • In december 2020 wordt een eenmalige uitkering verstrekt aan alle op 1 december 2020 in dienst zijnde werknemers. De hoogte van deze uitkering bedraagt 1,50% van het bij de werkgever feitelijk verdiende salaris (art. 1:1 sub d van deze CAO) in 2020.

  • In september 2021 wordt een eenmalige uitkering verstrekt aan alle op 1 september 2021 in dienst zijnde werknemers. De hoogte van deze uitkering bedraagt 1,50% van het bij de werkgever feitelijk verdiende salaris (art. 1:1 sub d van deze CAO) gedurende de maanden januari tot en met september 2021.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu