Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao gehandicaptenzorg

Gepubliceerd op 2022-03-18

Op 18 maart 2022 hebben de partijen, betrokken bij de cao Gehandicaptenzorg, een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2024.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 mei 2022 met 2,2%, met een bodem van €85,-.
  • Per 1 mei 2023 met 3,2%.

Naast de loonsverhoging is een minimumuurloon van € 13,- afgesproken.

Om de achterstanden van de middengroepen ten opzichte van de marksector in te halen, vervallen de onderste periodieken van de loonschalen 35 tot en met 50 en wordt een extra trede aan de schalen toegevoegd. Werknemers in de schalen 55 tot en met 65 ontvangen eenmalige uitkeringen van 750 euro per jaar.

Duurzame inzetbaarheid

De jaarurensystematiek is dusdanig aangescherpt dat werknemers 100 procent moeten worden ingeroosterd, waardoor werknemers meer zekerheid hebben over hun werktijden. Ook is een balansverlof afgesproken. Dat biedt de mogelijkheid om tot 100 weken verlofuren op te sparen. Dit kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld een sabbatical, tijdelijk minder uren werken of in het kader van loopbaan en scholing.

Voor vrouwen in de overgang worden voorstellen gedaan om ze beter te kunnen begeleiden en behouden op de arbeidsmarkt.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu