Terug naar Kennisbank

Eindbod cao Woondiensten

Gepubliceerd op 2023-10-12

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Woondiensten hebben op 10 oktober 2023 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • Een verhoging van 10 procent. Deze verhoging bestaat uit een structurele loonsverhoging en een structurele eindejaarsuitkering.
  • Het individuele salaris van werknemers wordt per 1 januari 2024 verhoogd met 8 procent. Deze loonsverhoging wordt ook doorgevoerd in de salarisschalen.
  • Er wordt in de cao Woondiensten een structurele eindejaarsuitkering geïntroduceerd. Deze eindejaarsuitkering bedraagt 2 procent en wordt uitbetaald in december 2024. Voor de eindejaarsuitkering gelden wel een aantal aanvullende afspraken.

Bereikbaarheidsvergoeding

De bereikbaarheidsdienstvergoeding wordt met ingang van 1 januari 2024 met 8 procent verhoogd.

Thuiswerkvergoeding

De thuiswerkvergoeding wordt met ingang van 1 januari 2024 verhoogd naar het onbelaste maximale fiscale bedrag per 1 januari 2024.

Vergoeding voor stagiairs

In de nieuwe cao Woondiensten wordt een vergoeding voor stagiairs opgenomen ter hoogte van 400 euro bruto per maand (ongeacht opleidingsniveau) bij een fulltime stage (36 uur per week). Bij een parttime stage geldt de vergoeding naar rato. De hoogte van de vergoeding heeft een minimumkarakter.

Onderzoek uitbreiding stageplaatsen

Voorts gaan cao-partijen verder samen met FLOW en gefinancierd door FLOW onderzoeken hoe het aantal stageplaatsen voor alle opleidingsniveaus in de branche uitgebreid kan worden.

Pensioen

In het tweede ziektejaar wordt de pensioenopbouw gebaseerd op het pensioengevend salaris dat gold direct voorafgaand aan de ingang van het tweede ziektejaar. De extra premie die dit oplevert, neemt de werkgever volledig voor zijn rekening.
In 2024 geldt een ongewijzigde pensioenpremieverdeling tussen werkgever en werknemer(artikel 12.2 cao woondiensten).

Downloads

In de downloads vindt u de volledige tekst van het eindbod en een uitleg over de aanvullende afspraken rondom de eindejaarsuitkering. 

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu