Terug naar Kennisbank

Eenmalige uitkering cao Woondiensten

Gepubliceerd op 2023-05-11

Op 2 mei 2023 heeft het Aedes-bestuur alle aangesloten corporaties dringend geadviseerd een eenmalige uitkering uit te betalen in juli 2023. Ook roept het bestuur op om de eenmalige uitkering niet te verrekenen met mogelijk eerder uitgekeerde bedragen.

Huidige looptijd

De huidige cao Woondiensten heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Eenmalige uitkering 

  • Het gaat om een eenmalige uitkering van 1.000 euro bruto aan alle medewerkers die op 1 juli 2023 een arbeidsovereenkomst bij de corporatie hebben.
  • Voor deeltijdmedewerkers geldt de eenmalige uitkering naar rato van hun formele deeltijdpercentage op 1 juli 2023.

Ondanks dat de vakbonden het een positief gebaar vinden van Aedes hebben zij niet getekend voor deze eenmalige uitkering als aanvulling op de lopende ca.
Wat de vakbonden betreft te laat en te weinig, zeker in het licht van twee jaar zeer hoge inflatie en een loonsverhoging die daar ver bij achter blijft.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu