Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Woondiensten

Gepubliceerd op 2024-01-26

De partijen bij de cao Woondiensten hebben op 17 januari 2024 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 15 maanden, van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025.

Lonen

In het onderhandelingsresultaat is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • Het individuele salaris van werknemers wordt per 1 januari 2024 verhoogd met 10 procent.
  • Het systeem van de aanpassingsbedragen wordt afgeschaft. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2024 het eindniveau van de salarisschaal C tot en met H en O voor bestaande werknemers het reguliere eindniveau wordt. De term ‘nieuwkomers’ verdwijnt uit de cao. Er is vanaf 1 januari 2024 dan ook sprake van 1 startsalaris en 1 eindniveau per salarisschaal.
  • Er wordt in de cao Woondiensten een structurele eindejaarsuitkering geïntroduceerd die voor het eerst wordt uitbetaald in december 2024. Deze eindejaarsuitkering bedraagt 2 procent van het individuele jaarsalaris van de werknemer en is gemaximeerd tot 2 procent van het eindniveau van diens loonschaal. Bij deze eindejaarsuitkering gelden aanvullende afspraken.

Bereikbaarheidsvergoeding

De bereikbaarheidsdienstvergoeding wordt met ingang van 1 januari 2024 met 10 procent verhoogd.

Thuiswerkvergoeding

De thuiswerkvergoeding wordt met ingang van 1 februari 2024 verhoogd naar het onbelaste maximale fiscale bedrag per 1 januari 2024.

Vergoeding voor stagiairs

In de cao Woondiensten wordt een vergoeding voor stagiairs opgenomen ter hoogte van 400 euro bruto per maand (ongeacht opleidingsniveau) bij een fulltime stage (36 uur per week).

Downloads

De tekst van het volledige onderhandelingsresultaat kunt u ook vinden onder het kopje Downloads.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.


 

 

 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu