Terug naar Kennisbank

Cao groothandel in eieren, eiproducten en eiproductenindustrie

Gepubliceerd op 2022-12-21

21 december 2022 - Leden stemmen in met nieuwe cao Groothandel in Eieren, Eiproducten en Eiproductenindustrie

De leden van RMU Werknemers hebben hun stem uitgebracht voor het principeakkoord. De grote meerderheid heeft positief en dus voor gestemd. Ook de leden van het CNV hebben instemmend gereageerd en we kunnen dus nu spreken over een nieuwe cao met een looptijd van 1 jaar (1 januari 2023 tot en met 31 december 2023).

Koopkracht handhaven belangrijk
Uitgangspunt om tot een nieuwe cao te komen, was om de koopkracht van de lage en middeninkomens te handhaven. De salarisschalen aan de ‘onderkant’ van het loongebouw worden daarom net zoveel verhoogd als het wettelijk minimumloon (10,15%) met daar bovenop een kleine plus vanuit de eierhandel. Bovendien komt de laagste schaal te vervallen. De salarissen buiten het loongebouw gaan omhoog met 5,25%. De gemiddelde loonstijging voor álle medewerkers komt uit op 8,7%. De sociale partners waren tevreden over het principeakkoord, maar hebben de goedkeuring van de leden nodig.

De leden waren dus in meerderheid instemmend en uit de reacties bleek ook dat de verbeterde reiskostenregeling erg welkom was, evenals de afspraak over de franchise in het pensioen.

Overige onderwerpen
Komend jaar gaan we met de werkgevers in overleg over de andere onderwerpen die al in onze voorstellenbrief waren opgenomen. Omdat de loonontwikkeling nu vast ligt, hebben partijen tijd en rust om de overige onderwerpen diepgaand te bespreken, om vervolgens tot afspraken te komen die in de volgende cao worden opgenomen.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu