Terug naar Kennisbank

Cao Huisartsenzorg

Gepubliceerd op 2021-06-11

De partijen bij de cao Huisartsenzorg hebben op 3 februari 2021 een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd

De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:
De salarissen worden per 1 juni 2021 structureel verhoogd met 2 procent. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering in 2021 met 1 procent verhoogd, waarvan 0,5 procent structureel en 0,5 procent incidenteel, dit betekent dat de eindejaarsuitkering in 2021 7 procent bedraagt.

Thuiswerkregeling

CAO-partijen hebben de ingangsdatum van de Thuiswerkregeling vastgesteld op 1 mei 2021, zie bijlage.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu