Terug naar Kennisbank

Cao Huisartsenzorg

Gepubliceerd op 2021-02-11

De partijen bij de cao Huisartsenzorg hebben op 3 februari 2021 een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarissen als volgt verhoogd:

De salarissen worden per 1 juni 2021 structureel verhoogd met 2 procent.
Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering in 2021 met 1 procent verhoogd, waarvan 0,5 procent structureel en 0,5 procent incidenteel.

Kortlopend akkoord over de loonontwikkelingen en vergoeding voor thuiswerken

Cao-partijen zijn de onderhandelingen in december 2020 gestart met de vaststelling dat een cao afsluiten in een tijd dat in de Huisartsenzorg de focus van iedereen gericht is op het bestrijden en doorkomen van de Corona pandemie een praktische benadering vergt. Het doorvoeren van vergaande beleidsmatige en inhoudelijke aanpassingen in de cao ligt in deze tijd niet voor de hand, tegelijkertijd willen cao-partijen op de kortst mogelijke termijn aan werkgevers en werknemers duidelijkheid geven over de loonontwikkeling.
Daarom is voor 2021 een kortlopend akkoord gesloten over de loonontwikkeling en een vergoeding voor thuiswerken.

Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)

In het kader van het feit dat het Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) als gevolg van de pandemie in 2020 minder activiteiten heeft kunnen doen en daardoor minder uitgaven heeft gehad, hebben partijen een eenmalige korting van de SSFH premie afgesproken voor 2021.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu