Terug naar Kennisbank

Cao Open Teelten

Gepubliceerd op 2021-03-18

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Open Teelten hebben op 15 maart 2021 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De werkgevers stellen een CAO voor met een looptijd van 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2023.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:
De werkgevers stellen een CAO voor met een looptijd van 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2023.

De werkgevers bieden een verhoging van de loontabellen en de feitelijke lonen van 2 procent per ingang eerstvolgende betaalperiode na totstandkoming CAO-akkoord en een verhoging van de loontabellen en de feitelijke lonen van 2 procent per 1 juli 2022. De venstertoeslag is 100 procent, tenzij het zondagen betreft die als vijfde werkdag aangemerkt kunnen worden en het rooster waarop deze dag staat vermeld uiterlijk vier weken van tevoren aan de werknemer persoonlijk en kenbaar bekend is gemaakt. In dat laatste geval wordt de venstertoeslag 50 procent.

Spiegelbepaling

Afgesproken is dat in de nieuwe CAO een spiegelbepaling wordt opgenomen ter afbakening met de CAO Groothandel Bloemen en Planten alsmede ter afbakening met de CAO Groothandel Groenten en Fruit. De gevolgen voor de representativiteit na instemming van deze laatst genoemde spiegelbepaling, moeten eerst worden onderzocht.

Protocollaire afspraken

Voorts zijn er protocollaire afspraken gemaakt over 'Lage WW-premie voor seizoensgerelateerde arbeid', 'Toekomstbestendige huisvesting' en 'Duurzame inzetbaarheid'.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu