Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Open Teelten

Gepubliceerd op 2023-02-09

De werkgeversorganisaties betrokken bij de cao Open Teelten en het CNV hebben op 3 februari 2023 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De looptijd van de cao wordt 16 maanden, van 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2024.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 maart 2023 met 5% 
  • Per 31 december 2023 met 3%

Studie hoogte bijdrage huisvesting

In de looptijd van deze cao wordt door cao-partijen een studie uitgevoerd om te beoordelen of het niveau van de huisvestingsbijdrage in relatie gebracht kan worden met de kwaliteit van die huisvesting. 

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Het volledige onderhandelingsresultaat vindt u onder het kopje 'Downloads'.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.
Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu