Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Groothandel in Levensmiddelen

Gepubliceerd op 2023-11-24

De partijen bij de cao Groothandel in Levensmiddelen hebben medio november 2023 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 18 maanden, van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025.

Lonen

In het onderhandelingsresultaat is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • De loonschalen en werkelijke lonen worden structureel verhoogd met 6 procent per 1 januari 2024 voor de mantel-cao, waarbij GIL-bedrijven (vallend onder subsector B) 1 procent extra loonsverhoging geven waarmee de totale verhoging op 7 procent uitkomt. 
  • De loonschalen en werkelijke lonen worden per 1 januari 2025 nog eens verhoogd en wel met 3 procent.

Toeslagen voor werken in koel- en vriesruimtes

De toeslagen voor werken in koel- en vriesruimtes worden geïndexeerd met de verhogingen van de cao. Deze worden per 1 januari 2024 0,49 euro per uur voor werken in koelruimtes en 1,19 euro per uur voor werken in vriesruimtes. Per 1 januari 2025 worden deze bedragen 0,50 euro per uur voor werken in koelruimtes en 1,22 euro per uur voor werken in vriesruimtes.

Pensioenpremie

De pensioenpremie van BPF Foodservice blijft in 2024 op 26,9 procent. Ook voor het jaar 2025 zal de premie met 1,2 procent extra op 26,9 procent blijven in plaats van 25,7 procent. Dit tot het moment van invaren onder de Wet Toekomst Pensioenen per 1 januari 2026. Vanaf dat moment zal de pensioenpremie teruggaan naar het oude niveau van 25,7 procent. De premieverdeling blijft ongewijzigd op 2/3 voor rekening werkgever en 1/3 voor rekening werknemer.

Vereenvoudiging van de werktijdenvensters

Cao-partijen hebben overeenstemming bereikt over vereenvoudiging van de werktijdenvensters. Het gaat om het terugbrengen van het aantal werkvensters van 8 naar 4. Twee voor de bedieningsgroothandel (III+IV) en twee voor de zelfbedieningsgroothandel (I+III). Voor de werknemers in dienst voor 1 januari 2024 blijven alle oude voorwaarden en toeslagen van toepassing.

Afspraken uit de vorige cao met een ingangsdatum van 1 januari 2024

Deze afspraken waren al eerder gemaakt, maar zullen per 1 januari 2024 ingaan.

  • Generatiepact 80-90-100 regeling: de termijn voor uitdiensttreding wordt uitgebreid van 3 naar 4 jaar.
  • Ontziemaatregelen voor senioren: de leeftijd gaat van 55 naar 58 jaar. Werknemers van 55 jaar en ouder houden de rechten die zij op 31 december 2023 hebben.
  • Extra vakantiedagen voor ‘senioren’ worden gekoppeld aan de AOW-leeftijd. Deze rechten beginnen als je 5 jaar in dienst ben bij de werkgever en 26 jaar voor de AOW-leeftijd zit.

Downloads

De tekst van het volledige onderhandelingsresultaat kunt u ook vinden onder het kopje Downloads.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu