Terug naar Kennisbank

Groothandel in levensmiddelen

Gepubliceerd op 2020-02-01

februari 2020

De partijen bij de cao Groothandel in levensmiddelen hebben op 6 februari een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De looptijd van de cao is 12 maanden. Te weten van 1 jul 2019 tot en met 30 juni 2020.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

1 februari 2020: + 2,8%

Deze verhoging wordt met terugwerkende kracht toegekend en zal worden uitbetaald vanaf 1 maart 2020.

Generatieregeling

Er is afgesproken dat de termijn van deze regeling te verruimen van 2 naar 3 jaar. Er zal een onderzoek gestart worden om te kijken of ook een verruiming naar 5 jaar mogelijk is. Ook wordt deeltijdpensioen onderzocht.

Ontziemaatregelen

Er is afgesproken dat, tijdens de looptijd van deze cao, een onderzoek zal worden gedaan naar de ontziemaatregelen. Het gaat daarbij alleen om medewerkers geboren na 1980. Voor medewerkers geboren voor 1980 veranderd er niets.

Pilots

Naast deze concrete maatregelen zijn er Pilots afgesproken. Meest in het oog springend is de pilot ‘Zeggenschap en flexibilisering-GIL’. Deze pilot wordt voor 1 jaar voortgezet onder dezelfde voorwaarden. Vakorganisatie CNV heeft haar leden laten weten dat zij de uitvoering hiervan (op verzoek van de leden) scherp zal volgen en met de leden hierover zal communiceren.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat is voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Inmiddels hebben zij ingestemd en zijn de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu